Omezení se tak týká nejen nedočkavců, které neodradí ani zamčená řeka s chladnou vodou, ale budou platit i pro vodáky užívající si plavby v hlavní sezoně. Ani nyní jich však na řeku nevyráží zrovna málo, připomněl Roldán. Radují se podle jeho slov z relativně dobrých průtoků a využívají nepříliš nízkých teplot. Označení tras, kudy mohou bezpečně přenášet svá plavidla kolem rekonstruovaných jezů, je tak důležité i nyní.

Na jezu Městečko (říční kilometr 29,2 u Nespek na Benešovsku) budou stavební práce pokračovat až do konce roku. Budovat se budou pravá polovina jezové konstrukce, sportovní propusti a rybí přechod na levobřežní straně, přičemž tok Sázavy bude převáděn přes dokončenou levou polovinu.

Z laického pohledu by na levé části jezu nebyl problém, avšak zákaz je zákaz. „Vstup na staveniště i na dokončenou polovinu jezu je zakázán z důvodu bezpečnosti osob,“ vysvětlil Roldán. Upozornil, že vodáci jsou směrováni na levý břeh, kde je vyznačena cesta pro přenášení.

Po celý rok budou stavební práce pokračovat také na jezu Podělusy (říční kilometr 17,9 u Týnce nad Sázavou). Do konce května by měly být hotovy sportovní propust a břehové dlažby na pravém břehu, pak má následovat budování pravé poloviny jezové konstrukce. „Průtok Sázavy bude převáděn levobřežním zatrubněním. Po dokončení pravé poloviny jezu bude voda převáděna přes dokončenou polovinu jezu a sportovní propust a práce budou pokračovat na levé polovině jezu a nově budovaném rybím přechodu až do dubna 2019,“ osvětlil Roldán, co se chystá a jak mají práce postupovat. 

Pro vodáky z toho plyne, že do konce letošního května budou muset své lodě přenášet po trase vyznačené na levém břehu kolem mlýna. „Od června by již měla být dokončena vodácká propust a pravobřežní schodiště,“ nabídl Roldán příznivou zprávu milovníkům tradiční vodácké rekreace v teplejších obdobích roku. Zdůraznil, že i na toto staveniště je vstup zakázán. 

Šlajsna není povinnost, ale dobrá vůle
V souvislosti s jezy vodohospodáři připomínají, že v principu jde o ryze hydrotechnické stavby, které nejsou určeny ke splouvání, pokud nejsou vybaveny vodáckými propustmi. Vzhledem k masovému rozšíření vodáckého sportu se nicméně snaží při opravách a rekonstrukcích jezů na vodácky oblíbených řekách vycházet vstříc i milovníkům vodních sportů. I když takovou povinnost správci toků a vodních děl nemají, snaží se vybavovat rekonstruované jezy vodáckými propustmi umožňujícími bezpečné proplutí.