Při hloubení výkopů pro uložení potrubí oborníci z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, kteří na práce dohlíželi, objevili celkem 162 objektů z různých období pravěku. I když předpokládali, že v místě známém osídlením již od neolitického období se „něco“ objeví, skutečným počtem nálezů byli sami udiveni. I jejich bohatstvím. Pro odborníky tedy rozhodně šlo o překvapení příjemné.

Předběžné výsledky výzkumu, na kterém archeologové pracovali v terénu od března do počátku května (přičemž se na postupu prací domlouvali s pracovníky Vodovodů a kanalizací Mladá Boleslav), na zhruba kilometrovém úseku výkopu zaznamenávají pozůstatky sídlišť z období neolitu, doby bronzové, železné i římské. Někdy jde dokonce o dvě různé vrstvy nad sebou, což dokládá, že místo bylo obýváno skutečně dlouhodobě.

Hasiči zasahovali u vyteklého výživového koncentrátu na Strakonické ulici v Lahovicích,
Omezení na Strakonické potrápí řidiče jen devět dní. Nejvíc v úterý

Zřejmě největší unikát představuje nález zlomku vývrtku kamenné broušené sekery. Ve skutečně nečekaném množství odborníci zaznamenávali pozůstatky někdejších zásobních jam a staveb – ať už šlo o zahloubené chaty, či kůlové jamky. Většina z nalezených objektů pak skrývala zlomky keramiky, kostí i kamenných nástrojů či různých pomůcek (a to jak štípané, tak i broušené industrie).

Nejednalo se přitom o běžné archeologické vykopávky v podobě plošného odkryvu němých svědků minulosti. Převážně archeologové dokumentovali narušené objekty na řezech výkopu; pouze v jednom případě došlo na dokopávání jejich vlastním přičiněním. A dosavadní poznatky napovídají, že se zřejmě podařilo narazit na příkop někdejšího hrazeného (tedy opevněného) areálu. Jeho velikost zatím není známa; prozkoumána byla zatím pouze malá část.

Další poznatky o pravěkém osídlení východně od Mladé Boleslavi, ve směru k dnešnímu Jičínu, zřejmě přinese také jiná chystaná stavba v této oblasti. Připravuje se budování cyklostezky – a na zásahy do terénu mají opět dohlížet pracovníci Ústavu archeologické památkové péče středních Čech.

V Libovici slavnostně předali ceny středočeského kola Vesnice roku 2019
V Libovici slavnostně předali ceny středočeského kola Vesnice roku 2019