„Vstupem do aliance deklarujeme svou odpovědnost za stav učňovského vzdělávání v kraji,“ uvedla s dodatkem, že je pyšná na prvenství středních Čech. Kraj se totiž připojil jako první z republiky.

Členy EAfA jsou kromě národních vlád a regionálních i místních orgánů také společnosti, podniky a obchodní organizace, průmyslové, obchodní a řemeslné komory, poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy, profesní organizace – stejně jako sociální partneři či mládežnické a neziskové organizace. Aliance svým členům pomáhá navazovat vzájemná partnerství, ale i zprostředkovávat novinky v oblasti učňovského vzdělávání a nové myšlenky rozvíjet.

Spolana Neratovice
Cejch znečišťovatele Spolaně zůstal, ale přibylo i uznání

Když v červnu o přistoupení kraje k EAfA hlasovali středočeští zastupitelé, brali v potaz to, že hlavním cílem aliance je jednak posílení nabídky, kvality i obrazu učňovského vzdělávání, jednak podpora mobility učňů. Tedy to, co čem se debatuje v rámci příprav krajské reformy středního školství – a rovněž požadavky, po jejichž naplnění volají zaměstnavatelé. Ti rovněž žádají absolventy nikoli s pouhým papírem potvrzujícím absolvování školy, ale se znalostmi, dovednostmi a schopnostmi použitelnými v moderní praxi.

Stejně hovoří také zástupci Hospodářské komory ČR, která rovněž projevila zájem o vstup do EAfA. Kraj s ní chce v oblasti rozvoje učňovského školství těsněji spolupracovat – a už do Finska jela hejtmanka v doprovodu viceprezidentky komory Ireny Bartoňové Pálkové.

Mezinárodní veletrh EXPO REAL.
Příležitost k investicím nabízel kraj na veletrhu v Mnichově

Střední odborné vzdělávání ve Středočeském kraji
- Střední odborné vzdělávání zajišťuje v regionu více než stovka středních odborných škol a středních odborných učilišť. Ukončením vzdělání mohou žáci získat střední vzdělání s maturitou, s výučním listem i s jejich kombinací.
- Ve školním roce 2018/2019 se v kraji vzdělávalo ve 115 školách všech zřizovatelů (bez nástavbového studia) celkem 25 180 žáků.
- Zájem žáků o řemeslné obory, které jsou požadovány trhem práce, kraj podporuje formou stipendií (jde o měsíční stipendium + pololetní odměnu). Ze svého rozpočtu na to vynakládá 15 milionů korun. Aktuálně je podporováno 37 oborů. Jedná se především o obory stavební, strojírenské, elektrotechnické, potravinářské a zemědělské. Ve 36 školách je do stipendijního programu zapojeno 4200 žáků.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

35letý Jiří Stuška (vlevo), 42letý Jiří Vašica (uprostřed), 36letý Martin Mikloš (vpravo), všichni tři zdravotničtí záchranáři Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, oblasti Uherské Hradiště.
Ztratili jsme pojem o čase, kolem nás všechno hořelo, líčí svůj zásah záchranáři