Z prezentace, kterou SŽDC představila v minulém týdnu v Brně, vyplynulo, že trasa této VRTky by zčásti měla volně kopírovat dálnici D1. Zvažuje se také vybudování terminálu Praha-východ pro zajištění obsluhy regionu; další podobné terminály se plánují třeba v Jihlavě nebo v Brně.

Především však má vysokorychlostní železnice zajišťovat propojení metropolí expresními vlaky: jde tedy o spojení Praha – Brno – Ostrava s pokračováním dále do zahraničí například na Bratislavu, Vídeň, Berlín, či Varšavu. Další rychlé vlaky nicméně mají z velkých center směřovat i do regionů – jak je to známé třeba z Německa, Francie či Španělska, kde jsou již rychlé tratě v provozu – a některé úseky by měly mít část kapacity rezervovánu i pro rychlé regionální vlaky.

Rychlovlaky přitom mají využívat jak nově vybudované vysokorychlostní tratě, tak navazující konvenční železnice procházející modernizací.

Přesnou podobu chystaných vysokorychlostních tratí nyní prověřují studie proveditelnosti. Jejich tvůrci zvažují nejen různé varianty vedení tratí, ale posuzují i jejich další parametry; například vhodnou maximální rychlost vlaků. Tyto studie se mají stát podkladem jak pro budoucí projekční práce, tak pro takzvaný proces EIA – posuzování vlivu na životní prostředí.