„Výběr kvalifikovaného personálu je tedy omezený, nicméně standardy personální vyhlášky plníme a naproti tomu nabízíme maximální podporu při prohlubování i zvyšování kvalifikace," uvedl Daniel Veselý.

Tento rok kolínská nemocnice zavedla podporu formou stipendia na vysoké škole, a to i pro současné zaměstnance. Pořádá odborné kurzy, získává dotace na vzdělávání, plně hradí specializační vzdělávání, poskytuje studijní volno a podobně. Na podzim nemocnice začne také s rekonstrukcí svobodárny jako nové ubytovací kapacity a školky pro děti svých zaměstnanců.

Práce bez odborného dohledu

Vysokoškolské vzdělání sester podle Daniela Veselého není aktuálně pro nemocnici nejdůležitější parametr. Podstatná je pro většinu oddělení „registrace" sester (která se bude mimochodem rušit), což znamená, že sestry mohou pracovat bez odborného dohledu.

Některé provozy vyžadují specializační vzdělávání sester, kde nemocnice plně hradí všechny náklady spojené se studiem.

„Vysokoškolské vzdělání tedy není primární, ale v současné době je již standardem, neboť absolventi střední zdravotnické školy nejsou „sestrami", ale zdravotnickými asistenty, kteří musí pracovat pouze pod odborným dohledem (nutné je tedy studium min. VOŠ či bakalářského stupně VŠ). Blýská se nám však snad na lepší časy, neboť vláda koncem června schválila systémové změny ve vzdělávání „sester", které vzdělávání sester i zdravotnických asistentů zjednoduší," popsal Daniel Veselý.

Ztráta atraktivity profese

Jako největší problém současného nedostatku těchto lidí na trhu práce vidí Daniel Veselý ztrátu atraktivity této profese. „Máme v případě naší nemocnice prokázáno, že sestry neodcházejí z nemocnice více nežli v minulých letech, ale nejsou na trhu ty, které by je nahradily," řekl Daniel Veselý s tím, že již na střední zdravotní školu obor zdravotnický asistent se hlásí pouze zlomky uchazečů ve srovnání s počty zájemců o studium na střední ekonomické, průmyslové škole, gymnáziu atd.

Celý pregraduální systém je podle jeho slov dlouhý a po jeho absolvování současná prosperující ekonomika nabízí celou řadu přitažlivějších uplatnění. Také finanční ohodnocení asistentů a sester není přesně podle představ nemocnice, i když za poslední dva roky je tempo růstu jejich mezd alespoň v kolínské nemocnici nejvyšší v historii.

„Poslední příčinou, která se podílí na jejich nedostatku, je práce ve vysoce náročném prostředí (psychicky i fyzicky) a nárůst administrativy související s různými akreditačními procesy," zakončil Daniel Veselý.

Čtěte také: Zdravotnictví trápí stárnutí lékařů a odchody mladých lékařů