Hlavním tématem výjezdního zasedání vlády bylo sucho a zmírnění jeho následků. Premiér Andrej Babiš (ANO) dorazil do Senomat spolu s ministry, aby podiskutoval se starosty obcí, kde mají vodní nádrže vzniknout. Společně pak jednali v senomatské roubence. Na místo setkání dorazili také tři demonstranti i s transparentem proti osobě předsedy vlády, ovšem k žádným slovním přestřelkám nedošlo, neboť demonstranti i po domluvě s ochrankou odešli.

„Vodní nádrže u Senomat a Šanova by se měly začít stavět v roce 2022, dokončeny by měly být, předpokládám, nejpozději do čtyř let. Zároveň chceme urychlit proces výstavby nádrže Kryry tak, abychom se přiblížili termínu 2025 až 2030. Domluvili jsme se s panem premiérem, že do konce prvního čtvrtletí příštího roku předložíme návrh na výkup pozemků a vše urychlili,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. V projektu na výstavbu vodní nádrže u obce Kryry totiž stojí termín dokončení po roce 2040. Nicméně sama výstavba nádrží na Rakovnicku by problém s nedostatkem vody příliš neřešila. To připomněl také generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala.

„Součástí projektu, který se řeší od roku 2005, je nejen výstavba nádrží na Rakovnicku, ale i výstavba nádrže Kryry, odkud by se voda přečerpávala do Rakovnického a Kolešovického potoka. Vodní nádrž Kryry pak bude zásobována vodou z povodí řeky Ohře, konkrétně z přehrady Nechranice,“ řekl Petr Kubala s tím, že jsou připravené mimo jiné i projekty s opatřením bránící erozi půdy, aby se nádrže nezanášely.

Rakovnicko se řadí mezi nejsušší regiony České republiky. Podle Petra Kubaly je na tom Rakovnicko s vodou zřejmě nejhůře. „Rakovnicko je velmi suchou oblastí, dokonce se zde sucho vyskytuje častěji než v oblasti jižní Moravy či dolního Polabí. Jedná se o projekt, který je zcela ojedinělý v rámci České republiky,“ nechal se slyšet Petr Kubala.

„Je již pět minut po dvanácté hodině. Oblast trpí velikým nedostatkem vody, lidé tu mají studny v hloubce sedmi metrů, nyní musí vrtat i třeba čtyřicet metrů. Sucho je naše koaliční priorita, chceme jej urgentně řešit. Projekt výstavby nádrží vyjde na téměř 3,5 miliardy korun, ministerstvo zemědělství od roku 2015 vydalo na opatření v boji se suchem 29 miliard korun,“ připomněl premiér Andrej Babiš.