Kniha má čtivou formou nabídnout základní informace o geologickém vývoji významné části území nynějšího Středočeského kraje; oblasti mezi Českým Brodem, Prahou, Berounem a Plzní – a také připomenout odraz přírodních podmínek v historii kultuře oblasti, jež by mohla být součástí připravovaného geoparku Barrandien.

Jeho vznik představitelé kraje podporují – přičemž výhledovým cílem by se mělo stát úsilí o zapsání tohoto celku na seznam světového dědictví UNESCO. Zatímco dřívější návrhy geoparku kladly důraz na konkrétní místa, až nepřehledné množství lokalit mimořádného významu, nový přístup je založen na práci s menšími oblastmi: vápencový kaňon Berounky, Koněpruská oblast… Teprve v rámci tohoto členění má být věnována pozornost detailům.

Celkem třemi miliony korun se krajští radní rozhodli podpořit pořádání veřejností velmi oblíbených Středočeských pivních slavností a také dalšího ročníku Gastrofestivalu v Lysé nad Labem.
Tradici krajských slavností piva a jídla podpoří tři miliony

Ojedinělá práce se však nemá omezovat na geologickou historii území a různorodost jeho jednotlivých částí, upozornil v pondělí náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast životního prostředí a zemědělství. Má se stát základem „poučené místní turistiky“, vysvětlil. Laicky to lze vyložit tak, že se autoři nezaměří jen na „kamení“ v té podobě, jak je vytvořila příroda, ale pozornost budou věnovat i tomu, které prošlo lidskýma rukama. Právě tím se rozumí položení důrazu na kulturní dědictví.

Do zamýšleného geoparku, popisovaného chystanou publikací, by měly být zahrnuty například hornické památky Příbrami nebo mikroregion s Tetínskými skalami, jeskyněmi kolem Srbska i s hradem Karlštejn včetně množství archeologických nálezů z této oblasti, ukazující provázanost přírodního bohatství s kulturním. Stranou pozornosti však nemají zůstat ani bohatství lesního jádra Křivoklátska i několika dalších celků.

V minulosti již s přispěním kraje vyšly v nakladatelství Dokořán tituly autorských kolektivů, v nichž vůdčí roli hrál geolog a klimatolog Václav Cílek, nazvané Křivoklátsko – příběh královského hvozdu, Střední Brdy – hory uprostřed Čech a nejnověji Voda a krajina; v současné době se připravují publikace Žulové krajiny Středních Čech a Podzemí středních Čech.

Panorama Golf Resort. Stavba roku Středočeského kraje 2017.
Krajský úřad představí nejzdařilejší loňské stavby