Zkušeností je však více. Pro případ krizové situace, jež by byla rozsáhlejší plošně i časově, také bylo třeba například poupravit pravidla distribuce pohonných hmot pro vozidla složek integrovaného záchranného systému – a rovněž vytváření zásob pitné vody pro podobné případy dostalo nové impulzy. Mimochodem: znovu rozjet provoz elektrárny bez elektřiny, takříkajíc z nuly, je sakramentský oříšek; pro svůj start totiž sama potřebuje spoustu „šťávy“. Dalším výsledkem vzešlým ze cvičení se staly poznatky vedoucí ke změnám organizačního i technického charakteru – a dokonce i k návrhu úpravy pravidel pro poskytování krajských dotací dobrovolným hasičům a profesionálním složkám integrovaného záchranného systému.

Tyhle poznatky z loňského cvičení, jehož se společně účastnily týmy záchranných složek a energetiků, se staly navýsost aktuálními i ve středu 4. září. Naštěstí nenastala situace, kdy by je bylo třeba nahonem uvádět do praxe – seznámili se však s nimi zástupci Porýní-Falce; partnerského regionu Středočeského kraje v Německu. Když se tamější představitelé doslechli, co si Středočeši loni vyzkoušeli, vyžádali si podrobnou prezentaci, aby se ze zdejších poznatků mohli sami poučit. Došlo na ni právě ve středu; v rámci programu druhého dne nynější návštěvy středočeské delegace vedené hejtmanskou Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO) v Mohuči.

Při jednání na tamějším ministerstvu hospodářství Středočeši představili koncepci vycházející ze závěrů cvičení Blackout. Dojem na německé partnery udělal zvláště rozsah nácviku: obdivovali, že se neodehrával jen štábní formou, ale šlo o reálné akce v terénu, vrcholící skutečným rozjetím náhradního zdroje elektřiny v Kladně.

Závěr návštěvy u partnerů ve spolkové zemi Porýní-Falc patřil setkání s experty na zavádění moderních technologií v rámci budování takzvaných chytrých měst. Jde především o zavádění smart neboli „chytrých“ řešení do veřejných služeb.