Už pohled na vodu s dobrou průhledností při vlastních odběrech vzorků podle jeho slov napověděl, že výsledky budou většinou příznivé. Toto očekávání pak potvrdily i laboratorní rozbory. „Voda na všech sledovaných profilech na přehradní nádrži Slapy i ve středočeské části přehradního jezera Orlík má výbornou kvalitu,“ uvedl Mandík na adresu tradičně nejnavštěvovanějších lokalit. „Tomuto stavu rozhodně nahrává i současný vývoj počasí, kdy nepanují ještě výrazně teplé dny – a častější přeháňky v posledním týdnu vyčistily i hladiny vodních ploch od všudypřítomného pylu,“ doplnil. Připouští, že v některých lokalitách se již objevily sinice, avšak jejich počty jsou zanedbatelné a kvalitě vody nijak zásadně neovlivňují.

Mírně zhoršenou kvalitu vody kvůli zvýšenému výskytu fytoplanktonu zaznamenávají oblasti Nymburska, kde jde o jezera Ostrá a Poděbrady, a Prahy-východ – tam se jedná o jezero Konětopy a koupaliště Vyžlovka; podobné je to rovněž na koupališti v Bakově nad Jizerou na Mladoboleslavsku. Shodně však platí, že jedinou „závadou“ je snížená průhlednost vody: při koupání to však nepředstavuje žádné riziko. Jedničku nicméně taková voda už dostat nemůže a na pětibodové škále je hodnocena stupněm 2 – zhoršení smyslově postižitelných vlastností vody.