Předčasně ukončen byl kvůli účasti dítěte, u něhož se prokázalo onemocnění covid-19, tábor na Mladoboleslavsku. Sbalit si věci dříve, než se plánovalo, si tam muselo 44 dětí a 13 dospělých. Jiné to bylo na dalším táboře na Mladoboleslavsku, podstatně větším: s 249 dětmi a 60 dospělými. Odtud bylo pouze odvezeno dítě, jež přišlo do kontaktu s nakaženým sourozencem – a jeho nejbližší okolí zůstalo do doby, než dorazily negativní výsledky rozborů odebraných vzorků, v karanténě v rámci tábora. V tomto případě podle Tomicové pomohlo, že se organizátoři řídili doporučeními ministerstva zdravotnictví a zajistili program tak, aby jednotlivé skupiny dětí nepřišly do kontaktu.

Na Kolínsku a na Benešovsku se na přítomnost osoby s pozitivním výsledkem testu přišlo až v poslední den konání akce, či dokonce po jejím skončení. Celkem 159 účastníků se tak nevyhnulo potáborové karanténě – a všichni se také museli podrobit odběrům vzorků k laboratorním testům. V souvislosti s šířením nákazy v regionu dále hygienici vydali mimořádná opatření pro Kutnohorsko a Čáslavsko. Dodržování omezení, která v nich stanovili pro tábory, kontrolovali – a mohli konstatovat, že provozovatelé vše splnili.

Pokuty za jídlo i za papíry

K uložení pokuty hygienici při kontrolách táborů ve středních Čechách sáhli v červenci dvakrát. Jedna souvisela s pochybením kolem jídla, druhá s nedostatky ve zdravotní dokumentaci. „Na zotavovací akci byly přijaty děti neočkované,“ upřesnila Tomicová, čeho se v tomto případě týkala zjištěná závada.

Další dva odhalené problémy se obešly bez sankcí. V obou případech se týkaly pitné vody z místní studny, jež nevyhověla v mikrobiologických ukazatelích. Provozovatelé reagovali okamžitě: zajistili náhradní zdroj a postarali se o dezinfekci.

Celkově krajská hygienická stanice uskutečnila v červenci na táborech pořádaných po celých středních Čechách 114 kontrol; 13 z nich se zaměřilo speciálně na stravování. Hygiena dále prověřovala dvě stížnosti, jež se týkaly táborových poměrů. Obě byly vyhodnoceny jako zcela neoprávněné. Třetí podnět se netýkal organizované akce, ale nevyhovujících podmínek na soukromé rekreační chalupě, kde pobývalo několik dětí. Záležitost hygienici vyhodnotili jako závažnou, avšak nespadající do jejich kompetence; věc předali k řešení na sociálku.