Kontrolory zaskočil zejména pohled do skladu. Trus hlodavců se tam našel nejen na podlaze, ale i regálech – a dokonce i v originálně balených potravinách. Ukázalo se, že myši měly pré, jelikož prostor nebyl před nimi dostatečně zabezpečený – a zaostával i úklid. Potěšující pohled nenabídla ani okna, na jejichž rámech nebylo možno přehlédnout plíseň, stejně jako znečištěné obklady, podlaha v kuchyni a technologické vybavení. Bližší obhlídka ještě odhalila uložení surovin při nevhodných skladovacích podmínkách. A výhradám neunikla nejen podoba kuchyně, ale i její fungování – v tomto případě kvůli zanedbávání práce podle stálých postupů založených na zásadách HACCP (jde o analýzy rizika a stanovení takzvaných kritických kontrolních bodů), jejichž dodržování má v kuchyních především bránit možné kontaminaci pokrmů kontaktem se syrovými surovinami.

Hygienici nařídili nejen provedení deratizace a vyřazení potravin, s nimiž se hlodavci mohli dostat do kontaktu, ale dočasně byla zastavena i příprava pokrmů. Všechna nařízená nápravná opatření provozovatel splnil, přičemž hygienici chválí jeho přístup: „Vyvinil maximální součinnost.“ Bez pokuty se to ale neobešlo.