Slibuje netradiční zážitek v podobě pohledu na „vánočně“ nasvícené objekty elektrárenského provozu – a současně otevření nejvyšší oficiální rozhledny v České republice v neobvyklém čase.

Rozhledna na severní podpůrné věži kotelny Nového zdroje ledvické elektrárny bude v sobotu 7. prosince vůbec poprvé zpřístupněna v době od 16 do 20 hodin.

„Z výšky 144 metrů tak bude možné spatřit z ptačí perspektivy nejen nasvícený elektrárenský provoz, ale v případě dobrých povětrnostních podmínek také světla většiny měst a obcí v Krušnohoří a Českém středohoří,“ láká Schnepp k objevování paprsků světla za soumraku i ve večerní temnotě.

Připomněl, že hlavně děti jistě potěší také pohled na dinousaury „obživlé“ díky promítání 3D filmu o historickém vývoji Země nebo zábava při hrách s permoníky. „V případě výstupu na rozhlednu musí být ovšem starší šesti let,“ upozornil mluvčí. Další podmínku, jíž je doprovod dospělé osoby, Středočechům není třeba připomínat; do takové dálky se jistě děti nevydají samy.

Schnepp je nicméně přesvědčen, že mnoha zájemcům o netradiční zážitek ze středních Čech nebude ani větší vzdálenost překážkou – může je oslovit i nabídka tamějšího informačního centra klasické energetiky, které je v republice svého druhu jediné; nabízí i virtuální nahlédnutí do jednotlivých provozů včetně poslechu autentických zvuků tamějších zařízení.

„O informační centrum i nejvyšší rozhlednu v republice je zájem i mezi školami a individuálními industriální turisty (zvláště rodinami s dětmi a takovýmito zájmy) ze středních Čech,“ připomněl, že cestu už spousta zdejších obyvatel zná. A nyní se nabízí příležitost zážitek si zopakovat – avšak trochu jinak.