Stejně postupuje i Rada Asociace krajů ČR, připomněla středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN). Všech 11 zastoupených hejtmanů se podle jejích slov ve čtvrtek jednomyslně shodlo na požadavku, aby stát kompenzoval dopady covidových opatření a daňových balíčků. Byla také vytvořena vyjednávací skupina, které má být v kontaktu s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO).

Čeká se propad příjmů

Středočeský pohled do pomyslné krajské pokladnice není zrovna optimistický – a jinde to nevidí lépe. „Výrazně nižší příjmy ohrožují klíčové investice samospráv,“ varuje Pecková. Takové jsou podle jejích slov konkrétní důsledky očekávaného propadu daňových příjmů způsobených pandemií koronaviru provázenou i snížením výkonu ekonomiky, kompenzačním bonusem – a také zrušením superhrubé mzdy. Což se projeví tím, že lidé zaplatí méně na daních, jež pak stát bude přerozdělovat v rámci pravidel pro rozpočtové určení daní.

I zde ostatně volají Středočeši po změně. Napříč politickými stranami se shodují, že vzhledem k počtu obyvatel, pro něž je třeba zajišťovat služby, i k celkové délce sítě krajem spravovaných silnic II. a III. třídy by si střední Čechy měly z celorepublikového koláče ukousnout podstatně větší sousto. Hejtmanka navíc upozorňuje i na další propady: například ve středočeské veřejné dopravě kvůli snížení tržeb z jízdného v důsledku koronavirových omezení chybí za letošní rok 600 milionů korun.

Kde je možno hledat úspory?

Proti roku 2019 získá kraj minimálně o 1,7 miliardy korun méně než v roce 2019, odhaduje Věslav Michalik (STAN), náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast financí. „Což je velká část z našich disponibilních příjmů,“ upozornil. A také on s odkazem na veřejnou dopravu upozorňuje, že se zároveň objevují mimořádné výdaje. O tom, jak reagovat, budou středočeští radní podle jeho slov obsáhleji debatovat v příštím týdnu; na svém čtvrtečním jednání.

Michalik připomíná, že nyní je rozjeto hodně smysluplných projektů, které je třeba dokončit, a cílem je také „nezaškrtit investice“. V té souvislosti se počítá také s přijetím úvěrů – přičemž již z minulého volebního období jsou rozjednány jak u Evropské investiční banky, tak u České spořitelny. Konkrétně od EIB by si měl kraj půjčit 300 milionů a od spořitelny 700, aby získal potřebnou miliardu korun na spolufinancování a takzvané předfinancování dotačních projektů, jež jsou z významné části zaměřeny na rozvoj pětice oblastních nemocnic kraje.

Není ale pochyb o tom, že je tu doba tvrdých úspor v běžných výdajích. „Ve všech oblastech,“ zdůraznil Michalik. „Šetřit budeme na všech odborech krajského úřadu v i příspěvkových organizacích kraje,“ konstatoval. Přikyvuje i statutární náměstek středočeské hejtmanky Martin Kupka (ODS): „Budeme obracet každou korunu.“

Současně Michalik varuje, že problém je plošný: s výpadkem daňových příjmů se nebude potýkat jen Středočeský kraj, ale všechny samosprávy. Právě o tom hovoří výzva radních vládě: je třeba přijmout opatření ke zmírnění dopadů na finanční kondici samospráv. „Abychom mohli poskytovat veřejné služby a investovat,“ zdůraznil Michalik.

Stavební zákon měnit jinak

Vládě středočeští radní posílají ještě další vzkaz, který se týká jejího návrhu nového stavebního zákona. Představitelé kraje s předkládanou verzí nesouhlasí. „Jeho schválení by znamenalo destrukci stávající struktury stavebních úřadů a snížení pravomocí krajů,“ uvádí doslova usnesení radních. Připouští, že Česká republika nový stavební zákon potřebuje, ale ne za cenu zablokování výstavby kvůli vytváření stavebního superúřadu a „miliardových nákladů pro nejbližší roky“.

I v tomto případě jsou tedy na stole finanční argumenty. Vláda by se podle statutárního náměstka Kupky (ODS) měla připojit k všeobecné potřebě šetřit. Kupka současně zdůrazňuje zájem na skutečném zjednodušení a zrychlení stavebního řízení – a rovnou nabízí recept. „Cestou je elektronizace, dodržování lhůt a posílení odpovědnosti,“ míní. Vláda přitom podle jeho slov chystá pravý opak: nový obrovský úřad a miliardové investice do jeho zřízení – navíc v krizové době. „Vládu vyzýváme, aby se neutrácelo za vznikající úřednický aparát, ale zaměřila se na zkracování lhůt,“ řekl Kupka.