V řadě případů je takové testování snazší než orientační dechová zkouška – nezřídka jsou totiž lidé, kteří důkladněji popili, v takovém stavu, že dýchnout do přístroje je aktuálně nad jejich síly.

Vědět, jak moc má upito člověk, který zjevně potřebuje pomoc, je důležité pro záchranáře i pro samotného pacienta. Zvlášť v případě poruch vědomí s nejasnými příčinami pomůže záchranářům při rozhodování o správné terapii – a vlastně i o tom, na které zdravotnické pracoviště je pacienta potřebné převézt.

close Alkohol tester Albio. info Zdroj: ZZS Středočeského kraje zoom_in Alkohol tester Albio.