Naposledy objížděli lovecké akce středočeských mysliveckých spolků na počátku minulého víkendu; v termínu 22. – 23. listopadu, informovala ve čtvrtek tisková mluvčí Barbora Schneeweissová. S tím, že návštěvy akcí 25 mysliveckých spolků přinesly jen jedno: konstatování, že vše bylo v naprostém pořádku. Konkrétně policisté prověřili 293 lovců a jejich zbraní. Provedli také 281 orientačních dechových zkoušek na přítomnost alkoholu, při nichž byly výsledkem samé čisté nuly.

O týden dřív, v sobotu 16. listopadu, policisté také navštívili 25 míst, v tomto případě s kontrolou 255 lovců a 225 dechovými zkouškami. Sezona kontrol začala ve středních Čechách v termínu od 7. do 9. listopadu návštěvou u 28 mysliveckých spolků, kdy své zbraně a papíry ukazovalo 313 lovců – a 248 navíc prokazovalo, že nemají upito. Vždy bylo vše zcela bez problémů.

Pracovníci odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál středočeského krajského ředitelství Policie ČR se zaměřují zejména na bezpečnou manipulaci se zbraněmi a střelivem, technický stav zbraní, kontrolu dokladu o povinném pojištění i dalších dokumentů. A prověřování, zda lovci nepožili alkohol nebo jiné návykové látky, je dnes už samozřejmostí.