Černošický tým dlouhodobě trpěl nedostatkem pracovníků s odborností, o niž má zájem celá řada zaměstnavatelů – a v blízkosti Prahy se jejich počet nedařilo doplnit, vysvětlovala Deníku již v dubnu tajemnice městského úřadu Bohumila Budková. S tím, že jestliže úřad řeší i zásadní věci týkající se územního plánování, žádostem se neměl kdo věnovat. Tehdy pomáhalo i ministerstvo pro místní rozvoj – a nyní vstoupil do hry kraj.

Ředitel krajského úřadu Jiří Holub připomněl, že se původně uvažovalo o přerozdělení černošických žádostí ostatním 25 úřadům územního plánování v kraji – na jeden by připadly zhruba čtyři – nakonec se ale do vyřizování pustí úředníci na hejtmanství. Byť přenesený výkon státní správy by města a obce měly zvládat samy, připomněla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Upozornila také, že zvolený postup vlastně popírá smysl novely stavebního zákona, v souvislosti s jejíž platností se problémy objevily: závazná stanoviska má vydávat příslušný úřad územního plánování na základě znalosti svého území. Kraj původně již v roce 1996 navrhoval, aby tak jako v minulosti posuzoval žádosti stavební úřad.

Nově podávané žádosti v Černošicích už by problémy provázet neměly, vyplývá ze slov ředitele Holuba. Jestliže se již městu podařilo získat pracovní posily a zorganizovat práci, očekává, že dokáže vydávání stanovisek k žádostem vyřizovat.

Ilustrační foto
Hlavní problém letních dětských táborů: pitná voda
Ilustrační foto.
Stamiliony na nové kotle jsou na cestě k lidem