„Uvědomujeme si, jak velký význam má práce učitele, který chce u svých žáků vyvolat trvalý zájem o učivo a studium. Proto chemikářům, kteří do své práce dávají více, než jsou jejich pracovní povinnosti, budeme v jejich snažení pomáhat finančně. Nejdůležitějším kritériem hodnocení učitelů jsou pro nás jejich aktivity nad rámec standardní výuky. Je to především účast žáků v mimoškolních projektech se zaměřením na chemii, například chemická olympiáda nebo Studentská vědecká konference pro středoškoláky,“ vysvětluje ředitelka Nadace Unipetrol Julie Růžičková.

Učitelé, kteří budou mít o získání pedagogického grantu zájem, vyplní online přihlášku na webu nadace www.nadaceunipetrol.cz a výukový plán na školní rok 2019-2020, a to nejpozději do konce srpna. Plán by měl obsahovat například zapojení nadstandardních výukových metod, extra výukové hodiny prostřednictvím odborného kroužku nebo seznam odborné literatury.