V rámci programu navazujícího na originální nápad s protidrogovým vlakem Revolution Train (slavícího díky představování reálného prostředí úspěchy jak po celé republice, tak v sousedním Německu) se snaží vysvětlovat, že paragrafy tu nejsou od toho, aby lidi omezovaly či „buzerovaly“; mají je v obtížných situacích chránit.

Šesťákům a sedmákům z Mníšku pod Brdy na Praze-západ a z Veltrus na Mělnicku, které navštívili krátce po sobě, policisté z oddělení tisku a prevence středočeského policejního ředitelství připomněli jejich dřívější návštěvu protidrogového vlaku. Tentokrát však s nimi už nerozebírali otázky škodlivosti nelegálních návykových látek a rizika závislosti. V rámci návazného programu se zaměřili na právní souvislosti, připomněla Eva Hašlová z územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: východ.

„Děti ve třídách vytvořily skupinky – a po opětovném zhlédnutí příběhu z protidrogového vlaku se společně zaměřily na příčiny, vývoj a důsledky drogové závislosti z perspektivy policejního týmu,“ vysvětlila Markéta Johnová z mělnické policie. S tím, že díky vlastním úvahám a po obodování odpovědí policisty jsou žáci blíže správnému rozhodnutí o tom, co je pro ně dobré – a co ne. „Že život, který žijí, je jen jejich. A pouze na nich závisí, jaký bude a jak ho prožijí,“ shrnula Johnová hlavní poselství.

Současně policie oceňuje přínos v podobě sběru anonymních dat týkajících pohledu školáků na zneužívání návykových látek. Jednotlivá města pak shromážděné údaje mohou využít při vytváření svých koncepcí protidrogové prevence.