Ze slov generálního ředitele státního podniku Povodí Vltavy Petra Kubaly vyplynulo, že záměr je natolik specifický, že je na místě předem si vyjasnit, co a jak je třeba udělat a probrat varianty technických řešení. „Účelem tržní konzultace je seznámení potenciálních dodavatelů se záměrem zadání veřejné zakázky – a současně získání všech informací potřebných pro stanovení co možná nejefektivnějšího způsobu plnění této veřejné zakázky,“ konstatoval Kubala.

Jednat se má i o penězích. Aktuálně předpokládaná hodnota veřejné zakázky dosahuje 1,45 miliardy korun bez DPH. „Tato hodnota se však může na základě výsledků tržní konzultace měnit,“ upozornil Roldán. Stavět by se mělo v letech 2020 – 2025; také to je však zatím jen předběžná představa. Upozornil na to ředitel investiční sekce Povodí Vltavy Tomáš Havlíček. „Konkrétní doba plnění bude předmětem zadávacích podmínek veřejné zakázky a může být upravena – a to i na základě výsledků tržní konzultace,“ upozornil Havlíček, co všechno je k jednání.

Tržní konzultace se bude konat v pátek 15. března od 10 hodin přímo na Orlíku v areálu vodního díla. „Zájemci o účast z řad potenciálních dodavatelů se mohou přihlásit do 11. března do 10 hodin na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html. Profil zadavatele je rovněž přístupný na webu www.pvl.cz v části Pro media a veřejnost – Veřejné zakázky,“ upozornil Roldán na patřičné sekce na internetu.

Poslání předběžné tržní konzultace na Orlíku
* Probrat s potenciálními dodavateli zakázky na vybudování doplňkového bezpečnostního přelivu technické, logistické a personální otázky. Zejména se jedná o:
- výrobu betonové směsi;
- zajištění kontinuální betonáže;
- zajištění požadovaných vlastností betonové směsi a konstrukcí;
- zajištění mechanizace, dostatečného počtu pracovních skupin a organizace staveniště při realizaci dočasné jímky na návodní straně hráze
* Jednat se bude také o finančních nákladech zamýšlené stavby i možných termínech

Zdroj: Tomáš Havlíček, ředitel investiční sekce státního podniku Povodí Vltavy