„Vybavení je naprosto nedostatečné,“ zdůraznil Martin Macháček (STAN), když se na červnovém jednání krajského zastupitelstva rozhodovalo o penězích na činnost spolku Středočeské vodní cesty. Připomněl, že tyhle informace nemá z druhé ruky, ale jde o vlastní zkušenost. „Kraj by měl podporovat hlavně budování infrastruktury,“ zdůraznil, že je nutné zasadit se o především o vznik nových míst s možností přistání. „Kromě Kamýku není jiné přístaviště než soukromé můstky,“ nabídl své poznatky z Vltavy – s upozorněním, že není dobré soustřeďovat pozornost jen na Labe.

Potřebné je i mnohé další. Například čerpací stanice, aby nebylo třeba nosit k lodím palivo v kanystrech od silnice, upozornil Macháček. Radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO), podle jehož slov je v kraji celkem 280 kilometrů splavných řek, připomněl, že je třeba myslet nejen na čerpání pohonných hmot, ale i na další služby: na doplňování zásob pitné vody, odčerpávání fekálií či dobíjení baterií. „Je o to i zájem ze zahraničí,“ poznamenal Petrtýl, přičemž zmínil zvláště Holanďany a Němce. Řešit chybějící infrastrukturu je nicméně podle radního pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martina Draxlera (ANO) úlohou státní organizace Ředitelství vodních cest.

Ilustrační foto
Výzkum kvality života: Kralupy dopadly z Mělnicka nejlépe

Nový dotační program Středočeského kraje

Že se blýská na lepší časy i na krajské úrovni, naznačuje záměr středočeských radních zřídit nový zdroj dotací usnadňujících budování právě podobných zařízení: Středočeský Fond rozvoje doprovodné infrastruktury. Pokud na jednání chystaném na poslední srpnové pondělí odsouhlasí jeho vznik i zastupitelé, fungovat bude od 6. září a k rozdělení nabídne deset milionů korun. Ze slov radního Draxlera vyplývá, že dotace se nemají týkat pouze mokrých věcí. „Měl by sloužit k podpoře cestovního ruchu v oblasti karavaningu a rekreační plavby,“ přiblížil Draxler zaměření nového krajského fondu. „Suchá část“ má dokonce převažovat: předběžně je podle návrhu radních určeno šest milionů korun na tematické zadání nazvané Stanoviště pro obytná auta a karavany – a na druhé zadání s názvem Vývaziště připadají čtyři miliony.

Návrh připravený pro jednání zastupitelů počítá s tím, že, projekty na suchu by mohly získat vyšší podporu (maximálně dva miliony korun) než ty na březích (půl milionu). V obou případech je stanovena minimální spoluúčast žadatele na pět procent z celkových nákladů – a shodné je i to, že se musí jednat o stavební záměry, jež budou zcela dokončeny do konce roku 2020. O peníze se mohou ucházet obce a podnikající fyzické i právnické osoby. Podávat žádosti o dotace bude možné za dva měsíce. „V termínu od 9. října do 16. října,“ upřesnil radní Draxler.

Ilustrační foto
Provoz přívozů chce kraj podpořit téměř čtyřmi miliony

Krajské dotace na budování zázemí pro karavany a lodě
* Tematické zadání Stanoviště pro obytná auta a karavany:
- Zahrnuje vybudování nového místa pro karavany či obytná auta nebo vybavení již existujícího takového místa (minimální rozměr jednoho místa je 8 x 3,5 metru)
- Minimální výše požadované dotace je stanovena na 400 tisíc korun, maximální výše dosahuje dvou milionů
- Z dotace bude možné hradit například projektovou dokumentaci, sloupky pro připojení ke zdroji elektrické energie, výlevky chemického WC, výlevky odpadní vody, vývody pitné vody ve sloupcích, stavební práce a podobně

* Tematické zadání Vývaziště:
- Zahrnuje výstavbu plovoucího mola k přistávání rekreačních plavidel (minimální rozměry jsou 12 x 2 metry)
- Minimální výše požadované dotace je stanovena na 200 tisíc korun, maximální výše dosahuje půl milionu
- Z dotace bude možné hradit například projektovou dokumentaci, stavební práce, pořízení plovoucího mola, výdaje spojené se získáním souhlasných stanovisek správce toku i Státní plavební správy a podobně

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

Ilustrační foto - radar
Měření rychlosti prozrazuje středočeská policie předem