Nahrazuje někdejšího náměstka hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslava Michalika (STAN), který v červnu náhle zemřel.

Kašpar, který v radě kraje přebírá starost o finance a dotace, v pondělí slíbil, že se bude snažit navázal na Michalikovu práci. „Zejména v současné situaci při rostoucí inflaci a situaci na trhu energií považuji za nutné, abychom v rámci rozpočtu hledali úspory a připravovali se na horší časy, které mohou ještě v příštím roce následovat,“ představil své plány nový náměstek hejtmanky.

Fotogalerie: Michael Kašpar

Za současnou prioritu považuje přípravu návrhu rozpočtu kraje na rok 2023, který by chtěl za měsíc předložit zastupitelstvu ke schválení. „Potřebujeme ho tedy dodělat během čtrnácti dnů,“ konstatoval. S tím, že na návrhu už se pracovalo během léta. Mimo jiné Kašpar vyzdvihl velkou rezervu, s níž se počítá na pokrytí cen energií. Počítá také s revizí výdajů na hromadnou dopravu; mimo jiné se dále chce podívat na úvěrové rámce, jichž má kraj uzavřených několik.

Dohled na oblast inovací, čemuž se dříve Michalik také věnoval, si ponechala sama Pecková. Původně jí při rozdělování kompetencí v rámci povolebních vyjednávání připadla odpovědnost za oblasti vnějších vztahů, bezpečnosti, ICT (čímž se rozumí informační a komunikační technologie) a digitalizace. To vše zůstává – a starost o inovace hejtmance nově přibyla.

Neuvolněný náměstek hejtmanky

Hejtmanka jménem zastupitelského klubu STAN navrhla, aby Kašpar po Michalikovi převzal jak část resortu, tak pozici jednoho z jejích náměstků. Tím se za STAN stal po Michalikově smrti Petr Borecký, který má v radě kraje na starost oblast veřejné dopravy a dočasně byl radními pověřen i vedením finančních záležitostí. Z postu náměstka byl v pondělí Borecký odvolán a znovu se stal jedním z řadových radních. Na tom, že mu nadále patří resort veřejné dopravy, se nic nezměnilo.

Kašpar nadále zůstane starostou Kolína na plný úvazek – jako takzvaný uvolněný funkcionář. Činnost náměstka hejtmanky bude vykonávat jako neuvolněný; vedle svého pokračujícího starostování v Kolíně. Krajští zastupitelé současně schválili, že za to bude dostávat odměnu ve výši 69 800 Kč hrubého – přičemž hejtmanka připomněla, že podle nařízení vlády by tato částka mohla dosahovat až 74 234 Kč.

Z opozičních lavic se ozval s výhradou Martin Herman (ANO). Ohradil se proti tomu, že podklady pro „rozhodování o desítkách krajských miliard“ má připravovat člověk pracující na částečný úvazek. Zmínil zkušenost z minulého volebního období, kdy byl náměstkem pro finance Gabriel Kovács (ANO).

„Ta práce vyžaduje plné nasazení na plný úvazek – a ještě něco nad ně,“ uvedl. Hejtmanka Pecková ale vrtí odmítavě hlavou: Kašpar nebude dělat totéž, co dělal Kovács. „Tu gesci jsme trochu přerozdělili,“ konstatovala, přičemž současně odkázala na dosavadní dobrou práci Kašpara v Kolíně i na zkušenosti, které při ní nabyl. „My jsme za to zodpovědní – a za dva roky se budeme odpovídat našim voličům,“ řekla Hermanovi.

Upozornila také, že neuvolněného náměstka hejtmanky nemá kraj poprvé: stejně před časem ve vedení kraje působil nynější ministr dopravy Martin Kupka (ODS) – a fungovalo to prý dobře.

V Kolíně se sice objevily debaty o tom, kdo by Kašpara mohl nahradit v roli starosty, pokud by se po zvolení náměstkem hejtmanky vzdal starostenské funkce, přičemž se hovořilo o první místostarostce Ivetě Mikšíkové (Změna pro Kolín) – ta nicméně Deníku potvrdila, že v Kolíně se nic nemění. „Byla jsem zvolena do funkce 1. místostarostky a tou nadále zůstávám, neboť uvolněným starostou zůstává Mgr. Michael Kašpar,“ sdělila Deníku. „Myslím, že je velmi dobrým a pracovitým kolegou – a na tom se pro mě i pro Kolín nic nemění,“ konstatovala.

Kašpar také ještě před svou volbou náměstkem hejtmanky rezignoval na členství ve výboru krajského zastupitelstva pro digitalizaci a chytrý kraj. Deníku řekl, že práci na radnici i na hejtmanství zároveň se bude snažit zvládnout. „Podobně jsou na tom tři ze čtyř kolegů z ODS v krajské radě,“ konstatoval. Zdůraznil současně, že on se nebude věnovat všemu, co dříve dělal Michalik. „Já přebírám finance a dotace, o což se už osm let starám v Kolíně,“ uvedl.

Naopak jeho tématy nebudou Středočeské inovační centrum, rada pro konkurenceschopnost, výbor ITI či kompletní strategie. V souvislosti s nimi jmenoval další kolegy z rady kraje: hejtmanku Peckovou, Milana Váchu (STAN), Petra Boreckého (STAN) a Jiřího Snížka (Piráti).

Rozsáhlé změny ve výborech

Personálních záležitostí však krajští zastupitelé řešili v pondělí více. Schvalovali totiž také změny ve složení výborů krajského zastupitelstva navržené hned několika zastupitelskými kluby: pirátským, STAN, ODS i opozičním ANO (v jeho případě šlo dokonce o desítku lidí). Zdaleka se tedy nejednalo jen o Kašparův odchod.

Michael Pánek (ODS) za vedení finančního výboru rozsáhlejší změny ve výborech ocenil: stávalo se, že kvůli neúčasti členů nebyly výbory usnášeníschopné. Finanční výbor právě z tohoto důvodu nebyl schopen ani projednat materiály pro aktuální zasedání zastupitelů. Pánek očekává, že v novém složení bude docházka na jednání výborů lepší.

Nový náměstek hejtmanky Michael Kašpar

- Narodil se 12. července 1983 v Kolíně.

- Vystudoval magisterské studium v oboru učitelství na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí na Labem.

- Od roku 2020 je zastupitelem Středočeského kraje a od června 2019 starostou města Kolín (tuto funkci starosty obhájil také po letošních komunálních volbách).

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje