Každá dřevěná bedna váží 257 kilogramů. Je postavena tak, aby byla pro přepravu koní co nejvhodnější a transport proběhl bez komplikací. Koně bude na palubě armádního letadla CASA doprovázet veterinář Roman Vodička, ředitel zahrady Miroslav Bobek a kurátor kopytníků Jan Marek. Nabízet budou zvířatům v průběhu letu i později při pozemním převozu vodu, seno a mrkev. Po přistání v mongolském Bulganu bude koně čekat ještě zhruba dvousetkilometrová cesta auty do národního parku Gobi B. Hned po příjezdu do parku budou klisny vypuštěny do ohrady.

Transportem zahrada navazuje na loňskou akci, kdy do pravlasti koní Převalského zoo poslala tři klisny a jednoho hřebce. Transport se zdařil, dvě klisny už v Mongolsku přivedly na svět hříbata. Přispějí tak k návratu posledního divokého koně do přírody.