O tom, že čekání na úřední štempl (bez něhož se nelze do stavby pustit) je neúnosné, se už loni na jaře hovořilo zvláště v souvislosti s nespojeností stavebníků z Prahy-západ. Byť tehdy se jednalo o závazná stanoviska úřadu územního plánování k chystaným stavbám, kdy radnice v Černošicích odkazovala na čekací lhůty až 50 týdnů. S tím, že nemá dost úředníků – a snaha o nábor nepomáhá: odborníci s požadovanou specializací se do výběrových řízení nehlásí, protože v okolí metropole jim jiní zaměstnavatelé nabídnou víc než tabulkové platy úředníků. A stavební úřady jsou na tom stejně. Problémy s náborem tehdy Deníku potvrdily rovněž další městské úřady po celých středních Čechách.

Snížit nároky na kvalifikaci?

Napříč celou republikou je to podobné – a situace se nelepší, konstatovala v pondělí hejtmanka. Nejsou lidi, a tak dochází k tomu, že se stavební řízení protahují. Řešením prý může být drobná změna stavebního zákona – přesněji zákona o územním plánování a stavebním řádu. Prostě: zákona číslo 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Řešení středočeští radní vidí ve zmírnění přehnaných kvalifikační požadavků na úředníky. Jestliže v minulosti tuhle práci zvládali třeba gymnazisté, proč by to tak nemohlo fungovat i nyní? Stačilo by prý vyškrtnout § 13a, který byl do stavebního zákona vložen novelou v roce 2012. Do té doby na stavebních úřadech běžně působili absolventi gymnázií či jiných středních škol nestavebního směru. Ti již pracující mohli pokračovat. Novela však stanovila, že pro nově vyhlašovaná výběrová řízení platí daleko přísnější požadavky.

Silnici už nedrží kořeny stromů: jistí ji beton
Silnici už nedrží kořeny stromů: jistí ji beton

Hejtmanství osloví poslance

„Kvalitní a odborně zdatné uchazeče vyhovující požadavkům stavebního zákona lze velice těžko sehnat,“ konstatovala Jermanová, podle níž náboru potřebných úředníků nepomáhá ani omezená nabídka na trhu práce daná aktuální mírou nezaměstnanosti dosahující 2,7 procenta. Za nejvhodnější řešení problému společně s kolegy v radě kraje považuje schválení novely stavebního zákona, jež by kvalifikační požadavky zmírnila. S tím, že existuje řada vysokých i středních škol, jejichž absolventi by mohli být schopnými stavebními úředníky. A jestliže zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků stanovuje, že každý pracovník stavebního úřadu musí do 18 měsíců vykonat zkoušku odborné způsobilosti (a má dále povinnost průběžně se vzdělávat), hejtmanka v navrhované změně nevidí žádná rizika.

Návrh na vystoupení se zákonodárnou iniciativou ke změně stavebního zákona, jež by byla adresována předsedovi Poslanecké sněmovny, chtějí středočeští radní předložit krajskému zastupitelstvu už na nejbližším jednání 26. srpna.

Ilustrační foto
Obchvat Jesenice se začíná stěhovat z plánů do terénu

Pracovníci stavebních úřadů
- Dlouhodobý problém:

Kvalifikační požadavky splňuje pouze fyzická osoba, která má:
a/ vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru;
b/ vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví plus dva roky praxe v oboru stavebnictví;
c/ střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví plus tři roky praxe v oboru stavebnictví.
Takových odborníků je však na trhu práce nedostatek – a často se setkávají s lukrativnějšími nabídkami.
- Navrhované řešení:
Striktní pravidla uvolnit zrušením § 13a stavebního zákona vymezujícího kvalifikační požadavky. Očekává se přímý dopad na zvýšení zájmu uchazečů o práci na stavebních úřadech.

Zdroj: stavební zákon a hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová

Slavnostní předání štěňat se uskutečnilo v jiřické věznici.
Čtyři odsouzení v Jiřicích vychovají vodící psy
Jiří Švadlena (ANO).
Úkol pro ombudsmana: přimět lidi k dohodě