Poté, co zdražení až 
o 50 procent pro příští rok ohlásil Ochranný svaz autorský (OSA), přidala se i DILIA, divadelní, literární a audiovizuální agentura. Zdražit chce o 25 procent. Zástupci Sdružení místních samospráv (SMS) či Starostové a nezávislí (STAN) už ztrácejí trpělivosti. Stěžují si i na špatnou komunikaci 
s autorskými svazy.

Nápad OSA na zvýšení poplatků za hudbu až o polovinu zlobí mimo jiné také ředitele Kulturního centra v Rakovníku Jiřího Karla. „Jsem zvědav, zda se uskuteční, ale pravděpodobně ano. Je to soukromý subjekt a mají na zavedený systém monopol. Takže si výběry mohou udělat, jak chtějí. Jenže už v této chvíli jim podle mého názoru platíme hodně. Pokud máte třeba lidmi hojně navštívený ples a vstupenka není nejlevnější, už vychází poplatek OSA okolo deseti tisíc korun!"

Konec úlev pro stálé plátce

Rakovnické kulturní centrum platí svazu poplatek během roku z mnoha akcí, které pro veřejnost pořádá. „A když to sečtete, tak je to za rok obrovská položka. Dříve to fungovalo tak, že jsme jako stálý plátce měli úlevy. Oni to postupně odbourali a nyní už platíme všichni stejně," vysvětlil Jiří Karel. Podle něj nově plánované poplatky určitě zatíží všechny pořadatele kulturních akcí.

„Nicméně my, kteří máme jejich pořádání jako hlavní náplň naší práce, bychom měli OSA začít platit velké objemy peněz. Osobně si myslím, že srovnávat se s jinými státy, jak argumentují, nelze. Musí se především hledět na to, jaká je finanční situace lidí, kteří na tyto akce chodí. Protože my budeme nuceni kalkulovat do cen vstupenky poplatek svazu. Nakonec by vše měl zaplatit divák, který ale nemá bezmezné množství peněz," vysvětlil Karel.

Nyní není honorář některých kapel malý a Kulturní centrum v Rakovníku je prý rádo, když se ze vstupného podaří vybrat alespoň na interpreta. A teď by se tedy mělo předem počítat i s mnohem větším poplatkem pro OSA.

Pro zajímavost: aktuálně má Rakovník za sebou posvícenské oslavy. Na program přispěl zřizovatel, tedy Město Rakovník, Kulturnímu centru peníze. „Vstupné jsme žádné nevybírali a taky bylo stále plno. Ale OSA za toto hraní, kde se nevybíralo vstupné, zaplatit musíte. To mi přijde hodně zvláštní," dodal Jiří Karel.

Menší počet pořádaných akcí?

Podle Lenky Nikodýmové, vedoucí odboru kultury, sportu a rodinné politiky v Novém Strašecí, je zvýšení poplatků OSA záležitostí, která by zásadním způsobem zasáhla do rozpočtu města při pořádání nejrůznějších kulturních, společenských i sportovních akcí. To se týká i organizací událostí ze strany dalších pořadatelů, ať už to jsou soukromé společnosti nebo různé spolky či dobročinné organizace.

Mohlo by to mít i za následek menší počet pořádaných akcí, protože zvednutí poplatků OSA navýší rozpočty jednotlivých produkcí. „V žádném případě nechci brát autorům právo na jejich odměnu. Nemyslím si ale, že je správné uvádět jako jeden z argumentů výši poplatků za užití autorských děl v zemích jako Německo nebo Velká Británie," mínila Nikodýmová.

„Nemůžeme přece srovnávat ekonomiku těchto zemí s ekonomikou České republiky, počínaje výší platů a konče koupěschopností obyvatel," mínila Nikodýmová. Měli bychom proto přihlížet k tomu, aby i poplatky OSA byly v rovnováze s celou českou ekonomikou," dodala.

V Novém Strašecí musí s navýšením sazeb na rok 2017 počítat i v rozpočtu. Smutné je, že tím, kdo by na případně změny v rozpočtu doplatil, by byli stálí návštěvníci kulturních akcí, protože by se počet akcí mohl snížit.

Čtěte také: Arogance. Starostové táhnou proti poplatkům