Pohledy na věc jsou velmi rozdílné – a rozhodně nejsou karty rozdány tak, že by na jedné straně stála hazardní lobby se svými příznivci, zatímco na druhé všichni ostatní. Často se objevuje třeba názor, že dluhům, rozpadům rodin a osobním tragédiím se zákazem hazardu nevyhneme – ten by bujel dál, jen v „šedé zóně“ zcela nekontrolovaného prostředí. Je tak prý lepší mít provozovny pod kontrolou a jejich podnikání zdanit. Pecková připouští, že jednotný názor nemají ani krajští radní, kteří by tak zastupitelům měli nabídnout jediné doporučení: hlasovat podle svého svědomí.

Krajského úřadu se Deník otázal, zda lze vyčíslit částku, jíž nyní Středočeský hraj na hráčství doplácí a kterou vyčleňuje na preventivní aktivity. K tomu hejtmanka uvedla, že gambling nemá samostatnou „peněženku“, ze které by kraj platil řešení důsledků.

Herny,hrací automaty,hazard…
Města a obce, kde neodmítli herny a kasina, mohou přijít o krajské dotace

„Hazard je prostě hra s lidskými osudy. Důsledkem je nejen obrovské zadlužení a následně navazující byznys s chudobou, zejména půjčkami nebankovního charakteru, ale také více než 80 procent závislých trpí duševním onemocněním, depresemi; ruku v ruce s hazardem jde i závislost na alkoholu a drogách, kriminalita z důvodu zadlužení, domácí násilí často jako důsledek bezvýchodné situace v rodině, rozpady rodin, mnohdy s odebráním dětí, o které se pak staráme v našich čtrnácti dětských domovech – ale také sebevraždy, které někteří závislí zvolí jako řešení své situace,“ vypočetla Pecková.

Připomíná, že důsledky hazardu tak řeší celá řada jednotlivých „peněženek“ v rámci krajského rozpočtu. „Ve Fondu prevence bývalo 8,5 milionu korun, letos 10 milionů a v příštím roce 15 milionů korun. O ty žádají organizace, které se věnují poskytování adiktologických služeb,“ konstatovala. S vysvětlením, že peníze jsou určeny na harm reduction (omezování rizik), udržitelnost sítě adiktologických služeb, ale také na preventivní programy – primární prevenci ve školách, prevenci hráčství a dalších závislostí mimo školy, prevenci kriminality.

Outletové a zábavní centrum POP Airport u Tuchoměřic, kde společnost Bonver chystala otevření kasina.
Odpůrci hazardu v Tuchoměřicích slaví: provozovatel kasin prý prohrál

„Těmi 15 miliony z rozpočtu kraje to nekončí, protože důsledky řeší celá řada sociálních služeb hrazených z Humanitárního fondu, ale zapomenout nesmíme ani na náklady v souvislosti s dětmi v dětských domovech,“ upozornila hejtmanka.

„Oddělení prevence kriminality krajského úřadu se závislostnímu chování věnuje několik let, velmi intenzivně; máme v této oblasti přijatou celou řadu strategií, máme odbornou komisi pro boj se závislostmi jako poradní orgán hejtmanky, na webu kraje nebo na webu bezpecny.stredoceskykraj.cz se dají najít informace o problémovém hráčství a kontakty na odbornou pomoc, ale i metodika pro vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu hazardu pro obce a také se konají pravidelná školení a metodické vedení preventistů v obcích s rozšířenou působností,“ podotkla hejtmanka.

Připomíná, že v součtu by vyčíslení všech aktivit vyšlo na desítky milionů ročně. I proto nepovažuje za správné, aby podpory z krajských peněz dostávaly i obce a města, jejichž představitelé hazard neodmítli. Připouští však, že netuší, zda její návrh získá dostatečnou podporu. „Bude volné hlasování,“ konstatovala s tím, že jindy běžné poměrně jednotné hlasování podle zastupitelských klubů se tentokrát neuplatní.