Bezprostřední výsledek zřejmě nepřinese výzva k urychlení oprav Branického mostu v Praze, která v úterý 31. ledna odešla ze středočeského hejtmanství k ministrovi dopravy Martinu Kupkovi (ODS) a generálnímu řediteli Správy železnic Jiřímu Svobodovi. Naznačuje to středeční odpověď mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky, podle které budou přípravy nadále pokračovat podle dosavadních plánů: zřejmě se zahájením stavby v létě.

Výstavba tramvajové trati na Evropské třídě v Praze.
Obrazem: Začala výstavba tramvajové trati na Evropské třídě. Doprava je omezena

Apel žádající maximální uspíšení prací tak, aby upravený Branický most, známý také jako most Inteligence, byl s doplněním druhé koleje mezi Radotínem a Krčí plně průjezdný už letos v prosinci, v úterý společně podepsali radní Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký, ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Zdeněk Šponar, náměstek ředitele pražské organizace ROPID Václav Haas, prezident Svazu dopravy ČR Oldřich Sládek a prezident ŽESNAD.CZ Martin Hořínek.

Shodně volají po tom, aby most, sloužící dnes hlavně nákladní dopravě, byl připraven co nejdříve – a mohl být využit jako náhrada za výtoňský most pod Vyšehradem.

Stav výtoňského mostu se zhoršuje

Zhoršující stav si vynutí zásadní rekonstrukci výtoňského mostu, jíž má předcházet omezování průjezdu. Kdyby se prý oba mosty ocitly mimo provoz současně, znamenalo by to kolaps dopravy na železnici. A v regionu jihozápadně od Prahy návazně i té silniční, obávají se signatáři.

Jemelkova reakce oceňuje, že stavby v Braníku a na Výtoni, které zvýší kapacitu železnice, mají snahu podpořit Středočeský kraj, Praha i dopravci. „Naším společným cílem musí být v co největší míře zachovat odkaz předků, udržet vlakový provoz přes Vltavu a zlepšit vlakovou cestu pro osobní a nákladní dopravu,“ uvádí.

Demonstrace pracovníků Wolt na Václavském náměstí v Praze.
Kurýři rozvážkové společnosti Wolt protestovali v Praze proti snížení honorářů

A ministerstvo i Správa železnic mají podle mluvčího ministerstva dopravy stejný záměr jako pisatelé výzvy: provést veškeré práce na Branickém mostě při co nejkratším zastavení provozu.

Jemelka v té souvislosti odkazuje na aktuálně zveřejněný tendr na zhotovitele stavby v Braníku. Jde o zakázku v předpokládané hodnotě 1,8 miliardy korun bez DPH. Firmy se do tendru mohou přihlásit do 27. února.

„Správa železnic usiluje o to, aby se negativní dopady na provoz minimalizovaly. Proto je jedním z kritérií zkrácení doby úplného zastavení provozu s váhou 35 procent,“ zdůraznil. Reálnou dobu trvání prací tak ukáže až vítězná nabídka.

Výluky jsou plánovány na říjen

Mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová Deníku sdělila, že stavba s předpokládanou dobou trvání 13 měsíců by měla odstartovat v červenci, samotné výluky pak v říjnu.

Projekt zdvoukolejnění Branického mostu s odbočkou na Spořilov, která vlakům umožní přejíždět mezi oběma kolejemi, má zajistit dostatek kapacity objízdné trasy pro osobní a nákladní dopravu: jak pro dobu rekonstrukce mostů pod Vyšehradem, tak i v rámci modernizace nádraží na Smíchov.

Práce na projektové dokumentaci zahájila Správa železnic v březnu 2020 – a když při průzkumech zjistila horší stav mostu, navrhla i jeho částečnou rekonstrukci. „Záměr projektu byl v centrální komisi ministerstva dopravy schválen v říjnu 2021 a na konci loňského roku byla dokončena i dokumentace pro společné povolení, což je za současných legislativních podmínek nadstandardně rychlý termín,“ uvedl Jemelka. „Jen požadavky vznesené ze strany Dopravního podniku hlavního města Prahy a Technické správy komunikací představovaly zdržení přípravy v délce dvou měsíců,“ poznamenal.

Výsledky policejní akce: Stovky přestupků, „rekordman" jel na dálnici přes 200
Výsledky policejní akce: stovky přestupků, „rekordman" jel na dálnici přes 200

Připomíná také, že zástupci Středočeského kraje i sdružení ŽESNAD.CZ u projednání dokumentace nechyběli – a měli tak detailní přehled o všech řešených problémech. „Zpracovatelé projektu se vypořádali se všemi požadavky v nejkratších možných termínech,“ zdůraznil mluvčí resortu.


Železniční most pod Vyšehradem

- Na závažnost stavu železničního mostu a nutnou rekonstrukci upozorňuje Správa železnic od roku 2003, kdy přešel do jejího majetku.
- V letech 2011 až 2015 došlo na zpracování a projednání studie proveditelnosti zaústění III. tranzitního železničního koridoru do železničního uzlu Praha – a po jejím schválení začala projektová příprava.
- V roce 2018 byl proveden podrobný průzkum celé konstrukce, následně doplněný o dva oponentní posudky od Žilinské univerzity k ověření statického přepočtu, a dále pak od Kloknerova ústavu ČVUT k ověření diagnostického průzkumu.
- V průběhu následných diskusí s orgány státní správy, a to i památkáři a vedením hlavního města Prahy, zadala ještě Správa železnic u Kloknerova ústavu ČVUT zhodnocení doposud provedených prací a posudků k památkově chráněnému železničnímu mostu za účasti zahraničního experta profesora E. Brühwilera, jehož účast si vyžádal náměstek primátora hlavního města Prahy pro dopravu Adam Scheinherr (a financována byla Správou železnic).
- Průzkum i oponentní posudky potvrdily, že nynější most je na hranici životnosti s omezením do roku 2023, přičemž hrozí i možnost výrazného omezení či zastavení provozu; například na základě kontinuálně prováděných měření.
- V průběhu projektové přípravy byly ze strany hlavního města Prahy bez konzultace se Správou železnic představeny další dva návrhy možného řešení rekonstrukce, následně bylo na ministerstvu dopravy projednáno i rozšíření na tříkolejné řešení. Na něm s ohledem na dopravní potřeby metropole panuje obecná shoda. Správa železnic proto přistoupila k zadání soutěžního dialogu na návrh nového tříkolejného řešení možného využití stávající mostní konstrukce při zohlednění jak místních a provozních podmínek, tak podmínek památkové ochrany.
- Soutěžní dialog probíhal v letech 2021 až 2022. Byť byly uvedené kroky při dané situaci relevantní, z časového hlediska znamenaly další zdržení přípravy, které Správa železnic nemohla ovlivnit.
- I přes transparentní formu i průběh výběru vítězného návrhu je v současné době výsledek soutěže zpochybňován – a to i ze strany končícího náměstka primátora Adama Scheinherra, který byl členem odborné komise. Tím hrozí další zdržení projektové přípravy a následné realizace.
- Provozní omezení na mostě jsou reakcí na zhoršující se stav mostu ve snaze udržet alespoň částečný provoz vlaků do doby zahájení rekonstrukce.
- Letos v lednu uspořádala Správa železnic veřejné představení všech návrhů zapojených do soutěžního dialogu a chystá další akce k co největší informovanosti veřejnosti a pro otevřenou komunikaci dalších kroků. Vše se odehrává v co nejkratších termínech.

Zdroj: František Jemelka, vedoucí tiskového oddělení ministerstva dopravy a tiskový mluvčí