"Bude se jednat o vyšetření 27 tisíc osob. Snažili jsme se populaci vybrat z lokalit, které byly chorobou zasažené, například Litovel nebo Praha. Testování začne v tomto týdnu a skončit by mělo na začátku května. Je to zcela unikátní studie," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. 

Podle ministra pomůže studie pochopit, v jaké fázi epidemie se Česko nachází, a jaký by měl být další vývoj a plán rozvolnění dříve přijatých opatření. "Jsme stále obezřetní. Podařilo se nám zabránit nekontrolovanému šíření, jsou tu ale lidé, kteří nejsou ve statistikách a měli například asymptomatický průběh, mají protilátky, nebo nejsou infekční," upozornil Vojtěch. 

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška bylo pro realizace studie třeba nejdříve vybudovat dostatečnou testovací kapacitu. "Realizovat ji na začátku epidemie by bylo nesmyslné, vyžaduje důkladnou přípravu," vysvětlil Dušek. 

Testování se bude týkat Jihomoravského kraje, Brna, Prahy, Olomouce, Litoměřic, Litovele a Uničova. „Hlavním cílem je zjistit, jaká část populace se s nemocí setkala a jak má vybudovanou imunitu. Lidé podstoupí vyšetření na přítomnost protilátek a vyplní dotazník. Budeme se ptát, jak jsou zasaženy různé věkové skupiny,“ konstatoval Dušek. 

Kdo se studie může zúčastnit?

Studie se mohou bezplatně zúčastnit lidé od 18 do 89 let bez aktuálních zdravotních potíží a příznaků nebo potvrzené diagnózy onemocnění covid-19 a bez nařízené karantény. V Brně budou vyšetřovány také děti od 8 do 17 let, senioři nad 60 let budou vyšetřováni na všech odběrových místech denně od 8:00 do 10:00 hodin. 

„Do studie vstoupí respondent - musí být informován a dobrovolně podepsat souhlas. Následně podstoupí rychlotest. Pokud by byl test pozitivní, je člověku proveden klasický stěr, který vyšetří laboratoř,“ uvedl Dušek. V Litovli a Uničově bude účastníkům studie nabídnut i odběr krve. 

Výsledky studie kolektivní imunity by měly být podle Vojtěcha k dispozici na začátku května. "Je to monstrózní projekt, proto se bojím říct přesné datum, nevím ho,“ uzavřel Dušek. 

Do úterního rána se nákaza koronavirem prokázala u téměř sedmi tisíc lidí. Nejvíce je nemoc covid-19, kterou způsobuje nový koronavir, rozšířena v Praze a v Olomouckém kraji. Nejlepší situace je naopak v Jihočeském kraji, v němž na sto tisíc obyvatel připadá jen přibližně 25 nemocných. 

Podle epidemiologa Rastislava Maďara, člena expertního týmu ministerstva zdravotnictví, je česká populace pravděpodobně promořena jen ve velmi omezené míře. "Kloníme se k tomu, že promořenost, nebo výskyt protilátek v populaci může být velmi nízká. To by znamenalo, že s uvolňováním musíme jít velmi opatrně, protože velká část populace je vnímavá a mohli bychom zaznamenat velké výkyvy v nemocnosti," upozornil Maďar v Interview ČT24. 

Informace o plošném testování najdete na webu covid-imunita.uzis.cz nebo lince 1212.

Maďar předpokládá, že příkaz nosit roušky by v létě nemusel byt absolutní. „Rouška ano, ale spuštěná nebo někdo po ruce, a nasadíme si ji, až se budeme k někomu blížit, nebo budeme vstupovat do vnitřních prostor s přítomností dalších osob."