Platnost řidičského průkazu je 5 nebo 10 let podle skupiny oprávnění, ke které se vztahuje. Každoročně si musí vyměnit řidičák po uplynutí desetileté platnosti kolem půl až tři čtvrtě milionu lidí, letos to bude dokonce přes 875 tisíc lidí. Řidičské průkazy skupin B, B1, AM, A1, A2, A a T mají podle zákona platnost 10 let, pětiletá platnost je u skupin C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE. Termín, kdy řidičák propadne, si musí hlídat každý majitel sám. Žádat o výměnu řidičského průkazu mohou řidiči nejdříve 90 dnů před uplynutím doby platnosti řidičáku.

Jak řidičák vyměnit?

Výměna řidičského průkazu je možná na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností, kterých je v České republice přes 200. Řidiči tak nemusí nutně jít na úřad příslušný místu trvalého bydliště. Počítat ale musejí s tím, že si nový řidičák budou muset vyzvednout na úřadě, kde podali žádost.

K výměně řidičského průkazu je potřeba žádost o výměnu řidičského průkazu, kterou obdržíte na pracovišti obecního úřadu, platný doklad totožnosti (občanský průkaz či pas) a řidičský průkaz, který podléhá výměně. S fotografiemi starost mít nebudete. Úřad pořídí aktuální snímek, případně využije fotografie z dokladů nedávno zhotovených.

Doba vydání nového řidičského průkazu je standardně do 20 dnů od podání žádosti, ve zkrácené lhůtě pak do 5 pracovních dnů. Od poplatku je osvobozeno výměna řidičského průkazu ve lhůtě nejdříve tři měsíce před koncem platnosti. Ve zkrácené lhůtě zaplatíte 700 korun. Pokud řidičák měníte z důvodu nových skutečností, nejčastěji kvůli změně jména, ztrátě či poškození, zaplatíte za něj 200 korun.

Jde to i elektronicky

Požádat o výměnu řidičáku je možné také elektronicky. Učinit tak můžete přes Portál dopravy nebo Portál občana. Výměna z důvodu uplynutí platnosti je zdarma a požádat o nový doklad je možné nejdříve 90 dnů před koncem jeho platnosti.

Vydání řidičského průkazu z důvodu odcizení, ztráty či změny osobních údajů je zpoplatněna částkou 200 korun. Vydání řidičského průkazu do pěti pracovních dnů pak stojí 700 korun. Nový řidičský průkaz si řidič může vyzvednout na kterémkoliv předem vybraném obecním úřadu obcí s rozšířenou působností.

  • Jak zažádat elektronicky o výměnu řidičáku, zjistíte v tomto videu:
| Video: Youtube

Na Portál dopravy i Portál občana se lze přihlásit například prostřednictvím mobilního klíče eGovernmentu, bankovní identity nebo eObčanky. Portál zobrazí formulář, na kterém jsou předvyplněny údaje z Centrálního registru řidičů. V rámci ePodání lze žádost poslat s využitím datové schránky.

Při podání žádosti je možné nechat se přes SMS nebo e-mail informovat o schválení či zamítnutí žádosti. Do pěti či dvaceti dnů přijde také upozornění, že byl doklad vyroben a je připraven k vyzvednutí. Nový řidičský průkaz je možné vyzvednout i na základě ověřené plné moci.