Bývalý starosta Králova Dvora Karel Mencl a Josef Laun, jednatel firmy Formatech, která v Králově Dvoře stavěla víceúčelovou sportovní halu, byli berounským státní zastupitelstvím obžalováni ze spáchání trestných skutků. Těch se měli dopustit v souvislosti s proplácením faktur týkajících se výstavby sportovní haly v Králově Dvoře.

Josef Laun se měl podle obžaloby dopustit podvodu a Karel Mencl přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti a zločinu zneužití pravomoci úřední osoby.

Policie se případem začala zabývat před více než dvěma roky, kdy několik králodvorských zastupitelů podalo v souvislosti s financováním sportovní haly na Karla Mencla trestní oznámení. Když policie vyšetřování ukončila, byl kromě Karla Mencla obviněn i Josef Laun.

Důvodem obvinění a následného obžalování u berounského okresního soudu byly u Karla Mencla faktury za provedené dílo, které bývalý starosta Králova Dvora nechal firmě Formatech proplatit celé, aniž by z nich odečetl zádržné ve výši 2 331 655 korun a dvě faktury v celkové výši 4 495 101 korun, na kterých byly deklarované práce a materiál, ačkoli byl starosta obeznámen s tím, že práce nebyly provedené a materiál nebyl na stavbě použit.

Josef Laun se tím, že tyto faktury dal vystavit a nechal si je proplatit, ačkoli věděl jaká je skutečnost, měl dopustit podvodu.
Předseda senátu Jaroslav Zalejský začal jednání výslechem Karla Mencla. Chtěl vědět, kdo nesl zodpovědnost za faktury, které byly podle obžaloby neoprávněně proplaceny Josefu Launovi.

„Veškerou zodpovědnost nesu já, protože jsem byl zastupiteli města pověřen veškerou přípravou a výstavbou sportovní haly. Na stavbě měla svůj stavební dozor firma Formatech a my jako město Králův Dvůr jsme jím pověřili tajemníka města Zbyňka Hrabáka. Ten to ale nedělal za úplatu, ale jen v rámci svých pracovních povinností. Město si oficiální stavební dozor nezajistilo, protože by to stálo spoustu peněz a ty my chtěli šetřit. Tajemník je stavař, takže tomuto oboru dobře rozumí. A kromě toho jsem na staveniště téměř denně docházel i já. Když jsem něco potřeboval vědět, Hrabák mi to vysvětlil. Nevím, jak někdo může říkat, že okna nebyla v hale zabudovaná. Na hale byla pořízena fotodokumentace a na ní je vidět, že tam ta okna namontovaná byla,“ řekl na obhajobu Karel Mencl.

Jak dále obžalovaný uvedl, stavební práce zkomplikoval orkán Kyril, který v únoru 2008 poničil střechu rozestavěné haly. „Tam pak začaly problémy a zmiňované faktury na téměř 4,5 milionu byly zálohové,“ vysvětlil Mencl s tím, že to ale na nich bohužel nebylo vidět.

„A jak to bylo se zádržným,“ zajímalo Zalejského.
„Na výstavbu haly jsme dostali ze státního rozpočtu několikamilionovou dotaci. Kdybychom si ponechali z proplacených faktur zádržné, museli bychom peníze pravděpodobně vrátit do státního rozpočtu. Dalším důvodem bylo to, že v uzavřené smlouvě byla formální chyba, která se týkala výše zádržného. Jednou tam bylo pět a podruhé deset procent. Přesně si to nepamatuji. A tak jsme se dohodli, že ty peníze budeme proplácet všechny,“ odpověděl soudci Karel Mencl.

Státního zástupce Pavla Prygla zase zajímal průběh výběrového řízení na dodavatele stavby a jak byli zastupitelé informování o výsledku výběrového řízení a o uzavřené smlouvě s firmou Formatech. Zda s ní byli seznámeni ještě před jejím podpisem a jak byli zastupitelé o průběhu stavby informováni.
„Já si myslím, že jim byla smlouva předložena ještě před podpisem. Dávali jsme jim informaci o tom, kdo byl ve výběrovém řízení vybrán a za jakých podmínek,“ uvedl obžalovaný Mencl.

„Zastupitelé tedy byli s podmínkami smlouvy seznámeni na nějakém jednání? Takže by o tom měl být nějaký zápis,“ ptal se dále státní zástupce. „Možná ano, možná ne. Já nevím,“ odpověděl mu Karel Mencl.

Jak dále obžalovaný uvedl, smlouva o provedení díla uzavřená mezi Královým Dvorem a firmou Formatech byla zastupitelům předložena na jednání, na kterém byli seznámeni s výsledky výběrového řízení.

„Podmínky smlouvy vzali zastupitelé na vědomí. Není to ale nikde zapsané. Byli pravidelně informováni i o průběhu stavby,“ poznamenal Karel Mencl.
Státního zástupce zajímaly mimo jiné také stavební deníky, které se měly o průběhu stavby haly vést a jejichž kopie měla být uložena na městském úřadě. Když se policie začala o financování sportovní haly zajímat, zhruba asi třiceticentimetrový štos deníků zmizel. Policii se podařilo zajistit jen několik stránek.

„Já jsem do stavebního deníku dělal i zápisy. Někdy jsem ho jen podepsal. Zapisoval do něho i tajemník Hrabák. Byly v něm uvedeny všechny důležité informace o stavbě. Deníky byly na stavbě v buňce. Když jsem si pro ně po zahájení vyšetřování šel, tak firma, která halu dostavovala, řekla, že neví kam přišly, že to není její starost,“ uvedl obžalovaný Mencl.

Na to, proč si z nich město nebralo ze stavebního zákona povinnou kopii, obžalovaný Mencl státnímu zástupci odpověděl: „Prostě mne to nenapadlo. Já jsem té firmě věřil. Když s někým takhle spolupracuji, tak mu přeci musím věřit.“

Obžalovaný Josef Laun k obžalobě uvedl, že se tohoto jednání nikdy nedopustil. „Na stavbu chodili zastupitelé i sám starosta. Měli o všem absolutní přehled, takže se nemohlo stát to, z čeho jsem viněn, že jsem podvedl město. Královu Dvoru jsme vždy fakturovali jen odvedené práce. V roce 2006 se stavba chýlila k uzavření a zateplení. Zcela normálním způsobem jsem oznámil investorovi, že potřebuji zálohu, abych mohl začít jednat s dodavateli oken. Celkový rozpočet na okna byl kolem pěti milionů korun. Stavbyvedoucímu jsem oznámil, aby nechal připravit zálohové faktury. Tehdejší starosta Karel Mencl nám ale řekl, že chce vědět, co se bude ze zálohových faktur platit, proto jsem dal stavbyvedoucímu pokyn, aby k zálohovým fakturám připravil přílohy. Dál jsem se už o to nestaral. Až při policejním vyšetřování jsem zjistil, že na přílohách bylo uvedeno, že je to za provedené práce,“ uvedl na svoji obhajobu Josef Laun.

Proplacené faktury, kterými se měl podle obžaloby dopustit podvodu, byly podle něho jen zálohové.

Zajímá vás, co u soudu vypověděl současný starosta? Sledujte další vydání Berounského deníku.