Neznámý pachatel sjednal prostřednictvím internetu s jistou firmou, že ji jí zajistí přepravu zboží.

Jménem nejmenované firmy reagoval na inzerovanou přepravu a dotyčná společnost s ním uzavřela smlouvu o přepravě nákladu v hodnotě 1,3 milionu korun.

Náklad byl ve stanovený den naložen, ale na místo určení nebyl dodán. Při vyšetřování bylo zjištěno, že vozidlo, které mělo přepravu provést, není dle zákonného jednatele společnosti v majetku firmy.

Škoda je 1 300 000 korun.