To je zjištění kontroly, kterou v nočních hodinách provedli berounští policisté společně s hasiči, městskými strážníky a pracovníky berounského orgánu sociální péče v restauračních zařízeních v Berouně a Králově Dvoře.

„Akce byla zaměřena na kontrolu dodržování zákazu podávání alkoholu osobám mladším 18ti let, ale i na kontrolu řidičů, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,“ upozornila mluvčí berounské policie Marcela Pučelíková.

Policisté si vytipovali provozovny a v nich prováděli u mladistvých návštěvníků dechové zkoušky na přítomnost alkoholu. Na dechové zkoušky doplatilo 14 podnapilých teenagerů. Na berounské obvodní oddělení policie bylo kvůli požití alkoholických nápojů předvedeno sedm dívek a sedm chlapců.

„Policisté zadržené děti vyslechli v přítomnosti pracovníků berounského orgánu sociální péče o dítě a následně je předali jejich rodičům,“ uvedla k závěru kontroly Marcela Pučelíková.

V současné době policisté vyšetřují podezřelé osoby, které měly mladistvým alkoholické nápoje podat. V případě, že se neprokáže, že alkohol podávaly mladistvým opakovaně a cíleně, což by byl trestný čin, bude jejich jednání posuzováno jen jako přestupek, který bude policií postoupen k projednání ke Správnímu orgánu v Berouně.

„Ze čtrnácti předvedených mladistvých byla nejvyšší naměřená hodnota zjištěna u dívky, která měla v dechu 1,11 promile alkoholu,“ upozornila Pučelíková.

Hasiči při akci kontrolovali v restauračních zařízeních protipožární opatření a únikové východy.

„Při kontrole vybraných diskoték a barů byly zkontrolovány celkem tři noční podniky. Akce se zúčastnili dva příslušníci oddělení prevence, kteří se v kontrolovaných podnicích zaměřovali především na únikové cesty, hasicí prostředky a požární bezpečnost používaných zařízení a spotřebičů. Lze konstatovat, že v každém kontrolovaném podniku bylo zjištěno pochybení na úseku požární ochrany,“ uvedla za berounské hasiče Lenka Miková.