Ten začal projednávat případ, kdy strážníci měli v roce 2013 úmyslně neřešit přestupky za špatné parkování příslušníků Policie ČR a dalších bezpečnostních složek. „Vědomě odstraňovali botičky, aniž by přestupek vyřešili blokovou pokutou," konstatoval při čtení obžaloby státní žalobce JUDr. Šebek s tím, že strážníci následně uváděli, že se jedná o policisty.

„My jsme ale dostatečným způsobem prokázali všemi důkazy, že jsme takto jednali na základě nařízení našeho tehdejšího velitele. Měli jsme zpracovaný systém, podle kterého jsme přestupky policistů zapisovali do tzv. evidenčních plachet, které jsme předávali našemu veliteli," uvádí jeden z obžalovaných strážníků Antonín Kuruc.

Jak se i ostatní strážníci během svých výpovědí u soudu shodli, tento systém na Městské policii v Berouně funguje už dlouhá léta, jednalo se tedy o zaběhnutou praxi.

Podle svých slov se ale strážníci domnívali, že vyplněné tzv. plachty s prohřešky státních policistů a dalších pracovníků bezpečnostních složek jejich velitel postupuje dále jejich nadřízeným. „My jsme si mysleli, že velitel tyto plachty předává dál. Ale velitel tuto povinnost opomněl a plachty dál nepředával. Tím se stalo, že policisté nebyly za své přestupky projednávaní," dodal Antonín Kuruc.

„Příslušníci bezpečnostních složek jsou vyjmuti z přestupkového řízení, u nich přestupky řeší jejich nadřízení. My jsme jednali na pokyn našeho velitele. Netušili jsme, že jde o něco protiprávního. O tom jsem se dozvěděl až ve chvíli, kdy mi přišlo předvolání v rámci tohoto vyšetřování," konstatoval u soudu jeden ze strážníků.

„Já jsem k městské policii nastoupil v roce 2007, a to již tento systém byl takto nastaven. O způsobu řešení přestupků policistů mě informovali kolegové a velitel.
Nikdo z nich se necítí vinen, včetně velitele.

Soudce v první den vyslechl všechny strážníky, další jednání bylo odročeno na 23. června.