Zásah kriminalistů v sídle KSÚS potvrdili jak mluvčí centrály Jaroslav Ibehej, tak vedoucí tiskového oddělení kanceláře hejtmanky Marek Rejman. Ani jeden však nesdělil konkrétní podrobnosti. Ibehej pouze konstatoval, že útvar provádí úkony trestního řízení, které dozoruje Krajské státní zastupitelství v Praze – a jedině to má vyhrazeno podávání informací. Server Aktuálně.cz uvedl, že státní zástupce Pavel Staněk vyjádření po telefonu odmítl. Kontaktovat ředitele KSÚS Zdeňka Dvořáka se v úterý médiím nepodařilo; jeho mobil byl vpodvečer vypnutý.

Helena Frintová z kanceláře hejtmanky konstatovala, že orgány kraje budou vyvíjet maximální součinnost s policií. „Pokud si vyžádají nějaké dokumenty, budou jim předány,“ řekla na adresu kriminalistů. K věci je známo pouze dřívější vyjádření hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) k trestnímu oznámení podanému na vedení kraje i KSÚS: je v pořádku, že policie věc prošetří a poskytne jasné závěry, které přinesou konec nekončících debat kolem hospodaření KSÚS. Ona stejně jako radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO) trvají na tom, že žádné nezákonnosti se v KSÚS nedějí a neděly.

Ilustrační foto.
Gang terorizuje okolí Prahy dál? Policie nasadila i vrtulník. Zloděje stále nemá

Vytrvalá kritika trvá už roky

O tom, že KSÚS je v hledáčku NCOZ, se už na jednání krajských zastupitelů v pondělí 27. ledna zmínil dlouhodobý a vytrvalý kritik práce krajských silničářů a jejich zakázek Michael Pánek (ODS). Neúspěšně se pokusil prosadit, aby byl do programu jednání zařazen bod nazvaný Informace o podvodech v KSÚS. Zmínil se mimo jiné o jím podaném trestním oznámení, hovořícím o odhadu škody vyčísleném na miliardu korun.

S kritikou vystupuje již od roku 2017, kdy ještě jako předseda finančního výboru krajského zastupitelstva dospěl k závěru, že se zakázkami KSÚS jsou spojeny přinejmenším nehospodárnosti, kvůli nimž ročně mizí stamiliony. Jeho podnět (týkající se však ještě minulého volebního období) vedl k provedení auditu v KSÚS, s nímž však Pánek nebyl spokojen. Na svých podezřeních trvá dodnes, stejně jako na tom, že je provedený audit nemohl potvrdit – to by se prý musel provádět takzvaný forenzní audit; kontrola jdoucí do větší hloubky.

Hejtmanka Jermanová Pánkovy kritiky odmítla s tím, že KSÚS patří k nejkontrolovanějším organizacím a je tam všechno v pořádku. Výslovně uvedla, a to opakovaně, že krajští silničáři si nezaslouží hanět, ale chválit a odměňovat. Pánka naopak veřejně okřikovala a obvinila ho, že svými vyjádřeními do médií ubližuje pracovníkům KSÚS a tvrzeními bez důkazů poškozuje pověst kraje. Dokonce se v minulosti na jednání krajských zastupitelů neúspěšně hlasovalo o návrhu usnesení, které mělo klubu ODS uložit, aby svého člena jakožto neúnavného kritika umravnil.

Ilustrační foto
Praha-východ, pak Benešovsko. Je gang vykradačů domů zpátky?

Kteří z expertů nemají pravdu?

Na posledním zasedání středočeských zastupitelů Pánek upozornil na znalecké posudky, které si nechal vypracovat ke třem zakázkám krajských cestářů. Jeden hovoří o opravě silnice, provedené nevhodnou technologií a nekvalitně, přičemž byla naúčtována větší plocha asfaltu, než byla provedena; další dva jsou pak posudky dendrologickými. Ty upozorňují, že po zaplacené údržbě stromů a odstraňování náletových dřevin kolem silnic nenašla znalkyně téměř žádné stopy. Ředitel KSÚS Dvořák kontroval jinými posudky, podle nichž to není pravda; pokud jde o plochu asfaltu, byl podle geodetického zaměření položen dokonce na větší výměře, než byla účtována.

Pokuta za dělení zakázek

Již od roku 2017 patří ke kritikům zakázek krajských silničářů také tehdejší krajský radní a nyní opoziční zastupitel Martin Macháček (STAN). Ohrazoval se mimo jiné proti údajnému účelovému dělení zakázek KSÚS na menší, aby se zadavatel vyhnul veřejné soutěži. Nyní, na sklonku ledna, se k této věci vyjádřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: za nezákonné dělení předmětu veřejné zakázky na obnovu vodorovného značení uložil KSÚS pokutu ve výši 300 tisíc korun.

Správa silnic tento verdikt odmítá: proti již pravomocnému rozhodnutí se chce bránit správní žalobou ke Krajskému soudu v Brně, jíž se bude domáhat zdušení verdiktu. S tím, že rozdělení zakázek vychází z logického rozdělení teritoria působnosti KSÚS na čtyři oblasti – a dále mimo jiné bere ohled na kapacity dodavatelských firem i na požadavky bezpečnosti silničního provozu.

„Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje ve všech zakázkách oslovila větší počet dodavatelů, z nichž vybírala vhodné dodavatele pro jednotlivé oblasti. Oslovena přitom byla naprostá většina z 26 odborně způsobilých dodavatelů; u ostatních pak byly dány objektivní důvody, pro které tito dodavatelé osloveni nebyli. K diskriminaci dodavatelů tak v žádném případě nemohlo dojít,“ uvádí vyjádření KSÚS z 29. ledna.

Spor o další miliardy korun

Uložení pokuty úřadem chránícím hospodářskou soutěž vnímá kritik Pánek jako potvrzení svých slov a podezření, která napsal do podaného trestního oznámení. „Tato instituce mně tak dala za pravdu. Kdo bude těchto tři sta tisíc platit?“ táže se nyní.

Ohrazuje se současně proti jednání vedení kraje se zástupci Evropské investiční banky o přijetí úvěru v řádu miliard korun, z něhož by na akce KSÚS mohlo být určeno až pět miliard. „Když jsem se k této absurdní situaci vyjadřoval na zastupitelstvu Středočeského kraje, vypnula mi hejtmanka dokonce po minutě mikrofon,“ durdí se ještě po týdnu. A trvá na svém: vedení kraje nekontroluje, jak KSÚS hospodaří penězi daňových poplatníků.

Podobná vyjádření, stejně jako ozvěnu hovořící o „nejkontrolovanější organizaci“, nicméně budeme zřejmě slýchat v příštích týdnech a měsících stále častěji: přichází totiž intenzivní část kampaně před krajskými volbami.

Ilustrační foto.
Kontroly oprav krajských silnic odhalily nekvalitu. Prý jí ale ubývá

Kontroloři: zakázky je třeba zlepšit

Na středočeském politickém kolbišti lze nově očekávat také souboje kolem zcela čerstvě (v pondělí 3. února) představených závěrů výsledků loňských kontrol oprav krajských silnic, provedených odborem dopravy krajského úřadu. Z 270 jich šest nevyhovělo a u 15 dalších měli kontroloři výhrady.

Radní Petrtýl to vnímá jako příznivý výsledek, potvrzující zlepšení oproti minulosti; opozice to však bude jistě vidět jinak. Zvlášť když se požadavky kontrolorů na lepší vymezení objednávek včetně jasného určení, jaké práce a kde přesně mají být provedeny, shodují s dřívějšími argumenty kritiků práce silničářů. Stejně jako výzvy k důsledné kontrole přebíraných prací cestmistry – a také k pořizování fotodokumentace objednaných prací před akcí a po dokončení zakázky.

Ilustrační foto.
Středočeskou dopravu vylepší i pražské stavby, říká text memoranda