Byť ne vždy se ukázalo, že je na vině pochybení personálu – ochotně „vypomohli“ i starší kamarádi, kteří už dovršili 18 let, a tak je pro ně nákup alkoholu legální – právě na obsluhu, jež se nerozpakuje prodat ostřejší pití mladistvým (či dokonce nezletilým), se letošní kontroly mají soustředit. A týká se to i obchodů. „V letošním roce se akce více zaměří na zapojení nezletilých figurantů do kontrol,“ připomněla Renata Povolná z Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR.

Jak poznamenala, rozsáhlejší využití figurantů mladších 18 let při kontrolách dodržování zákazu prodeje alkoholu mladým lidem umožňuje České obchodní inspekci zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Fungovalo to už v minulosti, ale nyní má být takovýto postup častější.

Celostátní série kontrol zakázaného prodeje alkoholu a hazardního hraní HAD letos odstartuje ještě před prázdninami – a s létem neskončí; potrvá až do sklonku roku. Policisté při nich spolupracují i s dalšími partnery; po jejich boku se tak mohou objevit třeba pracovníci České obchodní inspekce, hygienici, celníci či hasiči. Rozhodně ne vždy však dorazí v plné sestavě: stěžejní jsou kontroly v režii pořádkové policie.

Každá se zúčastněných složek se zaměřuje na to, co spadá do její působnosti. Například hasiči v navštívených podnicích prověřují protipožární opatření, hasicí přístroje a únikové cesty (přičemž právě s nimi bývají často problémy – ať už kvůli zamčeným dveřím, nebo v důsledku zatarasení průchodu odloženými věcmi). Týmy celní správy zase mohou prověřovat nejen hrací přístroje, ale třeba i původ nabízeného alkoholu a cigaret i jejich kolky.