E-mailové zprávy se podle slov Šárky Miškovské z ruzyňského celního úřadu snaží vzbudit dojem, že jde o oficiální sdělení orgánů celní správy. „Příjemce je informován, že mu bude zásilka doručena po uhrazení finanční hotovosti v zahraniční měně,“ konstatovala Miškovská. Kdo zaplatí, dostane další e-mail: s napodobeninou stvrzenky a s výzvou k nové úhradě. S upozorněním, že zaplacením další částky bude zpřístupněna vstupní karta pro kurýra zásilky – a zboží doručeno.

Takové praxe ale neexistuje, všechno je to habaďúra. Celníci upozorňují, že zboží zasílané ze států Evropské unie celnímu řízení nepodléhá. A rovněž v případě dovozu z ostatních zemí, kdy zboží procleno být musí, se v souvislosti s celním řízením přímo celním orgánům žádné poplatky neplatí.