Dost často si totiž vandalové pro své řádění nevybírají opuštěné lokality, ale naopak centrum města. Jako například v Berouně. Výjimkou není ani vlakové nádraží, konkrétně vlakové soupravy.

„Policisté ve spolupráci 
s městskými strážníky průběžně realizují akce zaměřené na odhalování této trestné činnosti. Monitorují riziková místa a spolupracují s občany," uvedla za Policii ČR Marcela Pučelíková. V minulém týdnu se jim podařilo postupně zadržet celkem tři sprejery, a to přímo při činu. „Největší škodu napáchali dva ze zadržených, jejichž terčem se stala ulice Plzeňská, kde poškodili několik fasád domů. Obě osoby jsou mladistvé, proto nemůžeme poskytnout žádné konkrétnější informace," dodala Marcela Pučelíková. Třetí ze zadržených je pro policisty již dobře známou osobou, sprejoval a byl zadržen také v době, kdy byl ještě mladistvý. Nyní je mu 19 let a výše možného trestu za spáchání trestného činu poškození cizí věci je až roční odnětí svobody.

Ale i osoby mladistvé se mohou dostat až k soudu určenému pro mládež, který může uložit konkrétní druhy trestů, jimiž mohou být různá výchovná opatření, nebo takový trest, který se od trestu pro dospělého liší snížením na polovinu.

Město Beroun se před časem rozhodlo při odhalování sprejerů spolupracovat s občany. „Rada města vyzývá občany města, aby případy vandalismu hlásili městské policii – linka 156 nebo na Policii ČR – linka 158. V případě, že informace oznamovatele povede až k potrestání pachatele, je město Beroun připraveno oznamovateli poděkovat formou finanční odměny," uvedl starosta Ivan Kůs.