„Na pozemku sundal ze zdi žebřík, který si přistavil k vikýři a oknu ve štítu. Následně u okna demontoval skleněnou výplň, poté okno vypáčil a vnikl dovnitř,“ uvedla mluvčí berounské policie Marcela Pučelíková.

Zlodějovo další konání spočívalo v prohledání domu. Při něm si počínal tiše, jelikož majitelé domu té noci nezaregistrovali žádný hluk.

Jakmile byl pachatel s domem hotov, vrhl se na přilehnou garáž. Tam ukořistil osm řezných kotoučů v celkem zanedbatelné hodnotě, protože předtím z domu odnesl více jak 200 tisíc korun v hotovosti.

V této souvislosti policie apeluje na občany, aby nepodléhali falešnému domnění, že zloděje odradí jejich přítomnost.