Prozatím zkušebně, v pilotním provozu – s upozorněním, že vše se ještě může měnit. Některé věci po doladění opravdu volají. Například vysvětlující údaj k detailu konkrétního skutku, kde se lze dočíst doslova: „Stav objasnění: ovlivnit pravděpodobný pachatel.“

Lze se podívat na svou ulici

Už na první pohled, bez rozkliknutí detailů, je zřejmé, že Středočeský kraj si může podat ruce s Prahou: shodně s údajem 11K, tedy 11 tisíc letošních skutků. Kromě severu Moravy s 13K jsou čísla ve všech ostatních krajích pouze čtyřciferná. Z nich nejvyšší je na jihu Moravy: 9199.

Podrobnosti ukazují, že mezi skutky, které středočeští policisté v letošním roce prozatím zaznamenali, jednoznačně převažují přestupky: bylo jich 9958. Trestných činů meziročně výrazně ubylo, což je přičítáno změnám způsobu života v rámci koronavirových omezení. I tak policisté v kraji zaznamenali například 61 násilných skutků nebo 150 činů spojených s drogami.

Videokonference na téma Digitální technická mapa.
Digitální technická mapa má od roku 2023 sloužit obcím i občanům

Nejpočetnější zastoupení pak mají krádeže (251) a krádeže vloupáním (223). V evidenci však nechybí třeba také jeden případ extremismu. Přičemž z mapy lze vyčíst, že evidován byl 1. listopadu čtvrt hodiny po poledni a vztahuje se k centru Mladé Boleslavi. Ano; zájemci o detaily si mohou mapu přiblížit až na úroveň jednotlivých měst a obcí. I s jednotlivými činy detailně přiřazenými k určitému místu: na konkrétní bod v konkrétní ulici.

Pro zvědavce i experty

Policie i ministerstvo vnitra reagují zveřejněním novinky na volání odborné i laické veřejnosti po detailních údajích o kriminalitě – a to nejen ve formě statistik, ale i v propojení s mapovými podklady. „Se zobrazením lokality, kde k daným událostem dochází,“ potvrdila za ministerstvo Klára Dlubalová. Připomněla, že výsledkem je nyní zpřístupněný projekt. Připravuje se již od loňska – a to i s využitím zahraničních zkušeností.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který zveřejněné informace může porovnávat i s osobními zkušenostmi obyvatele Mladé Boleslavi, v souvislosti s novou mapou kriminality naznačil, že opravdu může nabídnout víc než jen informace pro zvědavce. „Data jsou v otevřeném formátu, čímž dáváme odborníkům možnost si je stáhnout a dál s nimi pracovat; například vytvářet mobilní aplikace pro veřejnost v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality,“ vysvětlil ministr.

Údaje dostupné v mapě kriminality
- Násilné zločiny
- Požáry, výbuchy
- Krádeže vloupáním
- Krádeže
- Podvody
- Jiná majetková trestná činnost
- Obecně nebezpečné skutky
- Dopravní nehody
- Toxikomanie
- Zbraně
- Extremismus
- Přestupky
Zdroj: kriminalita.policie.cz

Z vysvětlení Kateřiny Rendlové z policejního prezidia plyne, že výstupy jsou dostupné ve třech rovinách. Vedle map kriminality se znázorněním evidovaných trestných činů i přestupků jsou dostupné i verze pro vybrané „pilotní“ obce, jež se zveřejněnými daty budou dále pracovat. „Například při plánování činností obecní policie či rozvoje infrastruktury,“ vysvětlila Rendlová, jak mapa plná barevných teček odlišujících skutky různého typu může nabídnout „informace potřebné pro efektivní výkon samosprávy“.

„Třetí rovinou je dataset pro práci policie, který je nezbytný při předvídání kriminality,“ uvedla Rendlová. S dodatkem, že jde o oblast, jež je v pilotních lokalitách rozpracována v režimu pro interní použití. A právě zde se v celorepublikovém měřítku mohou uplatňovat středočeské zkušenosti. Součinnost policie s vybranými městy, dlouhodobě třeba s Kolínem, na takovémto využití map kriminality pracuje již několik let. S cílem mimo jiné vyhlédnout nebezpečná místa a určit rizikové časy – a tomu přizpůsobit svou činnost.

Ilustrační foto
Bojím se, že jsem homosexuál, volají děti. Linka důvěry navýšila kapacitu

Třeba zkoordinovat hlídkovou činnost s místními strážníky, aby tam ve vybraných hodinách byly uniformy co nejvíc viditelné. Aby se kupříkladu nestávalo, že se hlídky policistů a strážníků potkají – a pak se dlouho nikdo z nich neobjeví. I to má na mysli první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek, když v souvislosti s uplatněním nové mapy zmiňuje „efektivnější využívání lidských, finančních i technických zdrojů – a rovněž posílení spolupráce s obcemi, zvyšování důvěry veřejnosti a posilování pocitu bezpečí“.