Trestní senát v čele s předsedou Jiřím Wažikem však vzhledem k okolnostem skutku v jeho počínání vražedné jednání nespatřuje: kvalifikoval je jako mírněji trestaný pokus o zabití. Což také znamená snahu někoho usmrtit, avšak za situace, kdy na jednání pachatele má svůj podíl i protistrana. Věc však ještě bude posuzovat odvolací senát Vrchního soudu v Praze. Státní zástupce podal odvolání přímo v jednací síni, obhajoba si ponechala lhůtu na rozhodnutí poté, co obdrží písemné vyhotovení prvoinstančního rozsudku s detailním odůvodněním.

Krvavý konflikt se na tmaňské ubytovně odehrál loni 23. listopadu poté, co se v půl deváté večer na její chodbě pohádali tři muži. Nezůstalo jen u slov; došlo i na potyčku. Výsledek? Šestačtyřicetiletého pacienta s bodnými ranami v oblasti břicha transportoval vrtulník do motolské nemocnice v Praze. Dva muže pak odvedli policisté. Za mřížemi však zůstal pouze starší z nich, 60letý podezřelý. Použití nože nepopíral; od počátku však trval na tom, že se pouze bránil. Druhého zadrženého, 39letého muže, policisté záhy propustili.

Při hlavním léčení soud slovům o obraně neuvěřil. „Jednalo se o úmyslnou snahu poškozeného usmrtit,“ konstatoval ve čtvrtek předseda senátu Wažik. Hodnotit počínání souzeného muže jako zločin vraždy však podle jeho mínění nelze. „Jednal ze strachu, úleku; v obavách o život svého syna, který byl předtím napadán poškozeným,“ vysvětlil soudce důvod, proč po přesném objasnění, co a v jaké posloupnosti se na místě činu odehrávalo, v tomto případě nelze použít paragraf 140 trestního zákoníku, ale ten „vedlejší: § 141.