Není to však natolik příznivá hodnota, jakou nabízejí statistiky policejního prezidia pro celou republiku: pokles o 16,9 procenta.

Vliv koronaviru i změny zákoníku

I když klesající tendence byly zřejmé už v minulých letech, rekordní úbytek zločinnosti dává policie do souvislosti především právě s opatřeními proti šíření koronaviru. A nejde jen o uplatňování zákazu nočního vycházení či celkové zklidnění, jež v policejním jazyku nese označení snížená mobilita osob. Bez vlivu jistě nezůstalo ani omezení vstupu občanů jiných zemí. A zčásti se do evidencí promítla také novelizace trestního zákoníku, podle níž se za trestný čin nově považují až skutky se způsobenou škodou od deseti tisíc korun výš. To však s čísly za rok 2020 ještě příliš nezacvičilo: změna totiž začala platit až od 1. října.

Padesát skutků v kraji za den

Ze zmiňovaných 18 091 nahlášených loňských činů – v přepočtu na den to dělá 50 případů, zatímco o rok dříve vycházela tahle matematika na 56 – se středočeským policistů podařilo odhalit pachatele u 8107. Objasněnost tedy loni dosahovala 44,81 procenta. Proti předchozímu roku to představuje mírný pokles; v roce 2019 byla na úrovni 45,93 procenta.

Největší zločinnost dlouhodobě zaznamenává Kladensko – a ani rok 2020 nepřinesl výjimku. Meziročně ale klesla o 507 skutků na 2367 případů. Následují Mladoboleslavsko (2037) a území odbor v sousedství metropole označovaný jako Praha-venkov: Jih (1827). Naopak nejbezpečněji se mohou cítit lidé na Rakovnicku (593), Kutnohorsku (713) a na Praze-venkov: Západ (1045).

Někde přibylo třeba vloupaček

Zločinnost se zmírnila ve všech sledovaných oblastech – neplatí to ale všude. Třeba násilná kriminalita s 1261 registrovanými skutky za celý kraj zaznamenala meziroční pokles o 104 skutky a 7,62 procenta – nicméně na Berounsku se počet řešených případů zvýšil ze 106 na 115, a na Praze-venkov: Jih dokonce ze 113 na 158. Podobně lze zaznamenat posun směrem nahoru u majetkových skutků na Benešovsku, Kolínsku a Nymbursku (přímo u krádeží vloupáním, jež se lidé nejvíce dotýkají nejen kvůli způsobené škodě, ale také proto, že někdo vnikl do jejich hájemství, vykazují vzestup okresy Benešov, Beroun, Nymburk a Příbram; speciálně vloupaček do rodinných domů pak přibylo na Benešovsku, Kutnohorsku a Příbramsku). A v případě takzvané mravnostní kriminality dokonce navzdory celokrajskému poklesu hlásí navýšení Benešovsko, Berounsko, Kladensko, Kolínsko, Praha-venkov: Východ, Příbramsko a Rakovnicko. Rozdíly jsou však pouze v jednotkách případů; mravnostních činů policie v celém kraji řešila 243.

Trestné činy registrované policií

Region 2019 2020
Benešovsko 1236 1186
Berounsko 1455 1398
Kladensko 2874 2367
Kolínsko 1410 1357
Kutnohorsko 896 713
Mělnicko 1650 1537
Mladoboleslavsko 2294 2037
Nymbursko 1263 1111
Praha-venkov: Jih 2179 1827
Praha-venkov: Východ 1470 1283
Praha-venkov: Západ 1136 1045
Příbramsko 1775 1637
Rakovnicko 790 593

Zdroj: Policie ČR