Zloděj zřejmě sklad důkladně prohledal. Jeho zraku neunikl přívěsný vozík, ze kterého vzal registrační značku  89AB88. Majiteli skladu způsobil značnou škodu