Postupně se otevírají mateřské školy a vysokoškoláci mohou za přesně daných podmínek do laboratoří, knihoven a učeben již od 27. dubna. Návrat školáků do lavic je dobrovolný. Pokud se rodiče rozhodnou pro kontaktní výuku, musejí se děti prokázat čestným prohlášením, že nepatří do rizikové skupiny.

Pro žáky prvního stupně bude od 25. května až do prázdnin probíhat vyučování jak ve školách, tak doma. Pokud to podmínky dovolí, otevřou se školní jídelny a odpolední „družina“.

Děti od dvou do sedmi let nemusejí nosit roušky a je na rozhodnutí učitelů, zda je budou muset navlékat starší žáci. Maturity a přijímací zkoušky na střední školy se budou konat v červnu.

V závislosti na vývoji pandemie být harmonogram aktualizován nebo doplněn.