"Hlavní změnu představuje povinnost provozovatele dronu registrovat se v novém registru Úřadu pro civilní letectví, od kterého získá unikátní identifikační číslo, kterým označí všechny své drony. Tato registrace se bude týkat drtivé většiny dronů. Bude probíhat on-line a zdarma," uvedl ředitel odboru civilního letectví ministerstva Zdeněk Jelínek.

Povinná registrace bude platit pro všechny drony nad 250 gramů, případně i lehčí stroje s kamerou nebo vysokou rychlostí, které nelze považovat za hračky.

Zavedeny budou také tři základní kategorie bezpilotních strojů, a to otevřená, specifická a certifikovaná. Nejnižší kategorie "otevřená" umožní provozovat dron i bez předchozího povolení úřadu, když provozovatel splní některé předepsané podmínky. Střední "specifická" kategorie umožní za určitých podmínek provoz těm, kteří potřebují překročit některý z limitů nižší kategorie. Nejpřísněji regulovaná "certifikovaná" kategorie je pak zamýšlena spíše pro sofistikovaný provoz bezpilotních letadel v budoucnu.

Nová pravidla zatím nebudou měnit stávající místa, v nichž je létání dronů zakázáno nebo omezeno. Nově naopak budou stanoveny i požadavky na technické parametry a vybavení dronů prodávaných v ČR. Po přechodnou dobu dvou let však bude možné provozovat i stroje podle současných pravidel. Přechodně budou moci být provozovány i modely letadel od provozovatelů ze Svazu modelářů ČR.

Novinky při provozování bezpilotních letadel budou platné ve všech zemích Evropské unie.