K přírodě jej to táhlo již od malička. Spolek tak byl pro něj ideální příležitostí, jak se více v této oblasti aktivně realizovat. „Vyrostl jsem na malé vísce kousek od Litomyšle prakticky jednou nohou v potoce a druhou v lese. Takže jsem měl k přírodě a její ochraně vždy blízko, i když mě moje životní cesta vedla nějaký čas jinudy. Poté, co jsme se před šesti lety s rodinou usadili tady v Berouně a nato se objevila Berounská zeleň, to byla pro mě skvělá příležitost, jak se dál v tomto smyslu realizovat,“ říká Václav.

První zakládací schůzka spolku se udála v berounské kavárně Jiná káva. Té se ale ještě nezúčastnil. „I tak to bylo hned od začátku zajímavě provázané, protože moje žena tam měla na starosti kulturní dramaturgii. Tehdy se tam uspořádala série tří přednášek o zeleni ve veřejném prostoru, kterou vedl Martin Veselý s Adamem Voldánem. A na té první, na které jsem ještě nebyl, se zformovala zakládající skupina lidí s cílem, že by otázky spojené s veřejnou zelení rádi řešili aktivně.“

Od dalších dvou přednášek se Václav setkání zúčastňoval už pravidelně. Nato původní předsedkyně spolku Tereza Opravilová z důvodu stěhování na předsednictví rezignovala. „Hledal se tak člověk, který by od ní přebral otěže. Už tehdy jsem byl do dění Berounské zeleně velmi ponořen a viděl jsem, že má velkou vizi a energii. Nabídl jsem se, že bych zkusil spolek vést k v tu dobu již velmi jasným cílům,“ vypráví.

Václav byl zvolen na začátku října 2019 a v čele Berounské zeleně stojí už přes dva roky. Za tak krátkou dobu se lidem ze spolku dohromady s dobrovolníky povedlo v Berouně uskutečnit několik zajímavých projektů. „Nicméně každý rok svojí funkci nabízím k dispozici a ptám se, zda mám pokračovat, protože si myslím, že to tak je správné. Moc se mi líbí ta pestrost, kterou ve spolku máme; všichni ti lidé pochází z různých profesí, zázemí a napříč generacemi.“

Své pracovní zkušenosti nyní umí promítnout i do fungování spolku. „Mám rád lidi a ve společnosti Berounské zeleně se cítím velmi dobře. Dává mi smysl způsob, jakým spolek funguje – že je takový horizontální, kdy se na všem chceme především dohodnout. Snažíme se tak budovat komunitu a pěstovat vztahy nejen mezi lidmi, ale i k našemu místu, kde žijeme a jak jej používáme. Moje role je především v komunikaci jak v samotným spolku, tak i navenek. Hodně to souvisí s mojí prací ve fundraisingu a PR. Jsem rád, že tyto zkušenosti mohu poté přenést do jeho fungování. To je poté radost, když člověk může zúročit schopnosti z povolání v nějaké další aktivitě. A také se rád samozřejmě zapojuji přímo do jednotlivých prací.“

Jedním z větších projektů, do kterého se z grantů investovalo už více než 400 tisíc korun, je vznikající komunitní park Na Paloučku. „Doufám, že se na tomto místě budou lidé scházet a starat se o něj co možná nejdéle a park budou užívat tak, aby zde docházelo k novým setkání a vznikly tak nové zajímavé nápady, které můžou mít přesah ke komunitě a jejímu vzdělávání a obohacení. To je takový sen či vize, jak by to například zde mohlo fungovat třeba za deset, dvacet let.“

Budoucnost spolku vidí především v rozšířeném aktivním rozvoji na více úrovních. „Věřím, že by mohly vznikat jakési malé buňky, které by aktivně řešily takové ty mikrolokální témata, a my budeme mít s Berounskou zelení dost sil a know-how jak je s pomocí našich partnerů takzvaně rozhýbat. Nadále bychom se také měli účastnit řízení o kácení stromů, připomínkování náhradních výsadeb či studií dopadů staveb na životní prostředí. Zároveň bychom měli mít větší slovo při vytvářených strategických dokumentů města týkajících se ochrany přírody, ale také energetického managementu a zmírňování dopadů klimatických změn,“ poodkrývá vizi dalšího působení předseda Berounské zeleně Václav Kovář.