ON-LINE ke koronaviru ZDE

Jak vládou zavedená opatření hodnotíte?
Oceňujeme, že vláda pozitivně reagovala na požadavky odborů a stát na sebe s okamžitou platností převzal závazky podnikatelů ve mzdové oblasti k zajištění plynulé výplaty mezd, zastavení splácení hypoték a jejich odložení o rok bez sankce, okamžité přijetí podpůrných opatření pro OSVČ včetně odložení splácení nájmů o rok bez sankce.

Co vám ve vládních návrzích naopak chybí?
Věřím, že obdobným způsobem se postaví zástupci českého státu i k logickému a zásadnímu požadavku odborů na okamžité zastavení převodu zisků do zahraničí u firem působících na území České republiky.Vyzýváme české podnikatele, aby se na tomto odlivu nepodíleli. Není možné, aby v této době, kdy firmy nutně potřebují finanční prostředky, si je od nich jejich matky stahovaly formou dividend.

Je šance, že se tomuto scénáři podaří zabránit?
Česká národní banka už vyzvala, aby banky peníze nepřeváděly. Ostatně nikdo z ředitelů ani manažerů firem v této chvíli neví, jestli jim nemůže hrozit mnohem vážnější situace, třeba i hrozba insolvence. A v případě, že by za takového stavu vyvedli peníze, mohlo by to být považováno za nedodržení pravidel péče řádného hospodáře.

Co vám v návrzích chybí ke spokojenosti?
Důležité je, aby se peníze opravdu dostaly tam, kde jsou potřeba. Nejde jen o odpuštění nebo odklad něčeho, ale o skutečnou pomoc zaměstnancům. Stát by měl jednoznačně převzít platbu zdravotního a sociálního pojištění na období, jehož délka se zatím dá jen těžko definovat. I podpora pro firmy jde ze společných daňových výnosů, tedy i od zaměstnanců – z jejich plateb zdravotního a sociálního pojištění a daně z příjmu fyzických osob. Není to tak, že by se zaměstnanci sami rozhodli nepracovat, ale nejedou celé firmy. Je třeba se k tomu postavit takovýmto způsobem, aby neupadli do exekucí.

Koronavirus v ČeskuZdroj: Deník