Jak prezident k navržené novele přistoupil?
Zatímco ještě v poslední srpnový den jeho mluvčí uvedla, že je ve hře i vetování příslušného zákona, již 1. září hlava státu novelu zákona o důchodovém pojištění podepsala. „Protože předloha jako celek jde dle mého názoru správným směrem, rozhodl jsem se pro podpis zákona,“ prohlásil Petr Pavel.

Co prezidentovi na navržené legislativě vadilo?
Prezident vznesl dvě zásadní výhrady. Vadí mu, že je nový přístup k důchodům v případě pokračující inflace pro státní rozpočet ještě nákladnější než ten dosavadní. Kromě toho se mu nelíbí ani rychlost zavedení zásadního zkrácení možnosti odejít do předčasného důchodu o dva roky. To podle něj znamená přílišnou nerovnost v přístupu k předčasnému důchodu. Takto náhle a zásadně by se pravidla pro občany, kteří podle dnešní legislativy mají nárok na předčasný důchod, podle něj měnit neměla.

Jak se tedy podmínky pro odchod do předčasného důchodu změní?
Čeká je výrazné zpřísnění. Zatímco nyní lze do předčasné penze odejít pět let před dosažením důchodového věku, nově se tato doba zkrátí jen na tři roky.

Zpřísní se i podmínky ohledně nutné délky pojištění?
Ano. Zatímco dosud mohli jít do předčasného důchodu žadatelé již po 35 letech pojištění, nově budou muset mít odpracováno 40 let. Šanci tak budou mít zřejmě jenom pracovníci v náročných profesích, kteří začali pracovat již v období dosažení dospělosti, tedy zhruba od svých 18 let. Tato změna má ale začít platit až o rok později než ostatní nově schválené úpravy.

Jak se bude nově lidem v předčasném důchodu krátit budoucí penze?
Nyní je za každých 90 započatých kalendářních dnů předčasného důchodu trvale krácena procentní výměra důchodu při odchodu o rok dříve o 0,9 procenta, o dva roky o 1,12 procenta a při odchodu o tři až pět let o 1,5 procenta. Nově se právě o 1,5 procenta bude krátit všem pobírajícím předčasný důchod.

Změny se dotknou také valorizace důchodů. Jak to bude vypadat?
Řádná valorizace nastává pravidelně 1. ledna každý rok, na tom se nic nemění. Nově se ale při vysoké inflaci již nebudou během roku zavádět mimořádné valorizace, jako tomu bylo loni i letos. Zatímco dnes se do valorizace započítává polovina růstu mezd, nově to bude jen třetina. Mimořádnou valorizaci vláda nahradí pouze nově zřízeným dočasným příspěvkem na pokrytí zvýšených nákladů. I ten by měl vycházet z aktuální inflace, vyplácel by se při růstu cen o pět procent. Jeho nevýhodou pro příjemce bude, že se jim ale do dalšího důchodu již nebude započítávat.