„Právě probíhá dosud největší mezinárodní vyšetřování trestných činů na světě, do kterého se zapojila policie Hammersmith a Metropolitní policie. Policie Spojeného království přijala podpůrné informace a souhlasila s tím, že existuje dostatek důkazů pro postup pod výše uvedeným trestným činem. Případ podal 20. prosince 2021 Sam White MD, Philip Hyland (PJH Law), Lois Bayliss (Broad Yorkshire Law) a vysloužilý policista Mark Sexton,“ tvrdí zavádějící zpráva. 

„Referenční číslo zločinu“

Větší věrohodnost si pak zkouší dobýt tím, že uvádí údajné „číslo zločinu“, pod nímž má danou věc šetřit britská metropolitní policie (6029679/21) a údajné „číslo spisu“ u Mezinárodního trestního soudu v Haagu (OTP‐CR‐473/21).

Vyšetřování se má údajně týkat trestných činů jako pochybení při výkonu veřejné funkce, zabití z hrubé nedbalosti, firemní zabití, vražda, spiknutí za účelem vraždy, genocida a zločiny proti lidskosti.

„Důkazy předložené Philipem Hylandem a Samem Whitem proti MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, britskému Regulačnímu úřadu pro léky a zdravotní péči, tzv. britské lékové agentuře, pozn. red.) jsou usvědčující a ukazují, že neprovedli náležitou péči týkající se údajů o vakcínách, zkoušek a studií a že nadále ignorovali smrt, poškození a zranění, které vakcíny způsobují,“ píše se dále v dezinformaci.

Ta samozřejmě není původně česká, jde o neuměle přeloženou verzi mezinárodního hoaxu, který se v současnosti šíří na řadě mezinárodních sítí. V jiných verzích je doplněn ještě tvrzením, že kvůli policejnímu šetření musela být v Británii uzavřena ta očkovací centra, která byla „nahlášena veřejností pod referenčním číslem zločinu“.

Všechny výše uvedené informace jsou však ne-li přímo nepravdivé, pak přinejmenším podávány tak, aby vyvolávaly jiný dojem, než jaká je skutečnost.

Policie nešetří „zločin“

Co přesně se tedy stalo? V podstatě jenom to, že britská metropolitní policie v londýnské čtvrti Hammersmith a Fulham obdržela loni v prosinci trestní oznámení, že byly „spáchány“ výše uvedené „zločiny“.

Trestní oznámení může na policii podat kdokoli a kdykoli, v tomto případě tak učinila skupina jedinců, kteří jsou známí svou skepsí k vakcínám proti covidu-19.

Policie je povinna skutečnosti uvedené v trestním oznámení prověřit. Jiná věc ale je, zda na základě tohoto prvotního prověření následně zahájí nějaké skutečné vyšetřování v rámci trestního stíhání pachatele – pokud totiž při prověřování dané věci nezjistí žádné skutečnosti, které by ji k takovému kroku opravňovaly (jinými slovy, pokud po prvotním prověření dojde k závěru, že se žádný trestný čin nestal), pak trestní stíhání samozřejmě nezahajuje, věc dále nevyšetřuje a trestní oznámení odloží.

Britská metropolitní policie tiskové agentuře Reuters na její dotaz sdělila, že v souvislosti s očkováním proti nemoci covid-19 nezahájila žádné trestní stíhání a potvrdila, že v rámci neexistujícího trestního stíhání samozřejmě nebyla ani uzavřena žádná očkovací centra.

Samotné přidělení referenčního čísla k trestnímu oznámení podle mluvčího policie neznamená, že by policie začala věc vyšetřovat jako trestný čin, ani to, že by trestný čin byl skutečně spáchán. Je to jen známka toho, že policie trestní oznámení obdržela a zaznamenala obvinění, které v něm bylo vzneseno.

„Dne 20. prosince byla na policejní stanici v západním Londýně předložena řada dokumentů na podporu trestního oznámení v souvislosti s britským očkovacím programem. Policisté dostali za úkol je prověřit. Tento proces je časově náročný, a navíc jej ještě prodloužilo předkládání dalších dokumentů lidmi, kteří se přihlásili na základě internetové výzvy. Prověřování pokračuje, zatím ale nic nenasvědčuje tomu, že by byl spáchán trestný čin, a nebylo tedy zahájeno žádné vyšetřování v rámci trestního stíhání,“ sdělil 19. ledna mluvčí britské policie agentuře Reuters.

Trestní soud v Haagu? Opět je to jinak

Podobně se to má i s oním „číslem spisu“ u Mezinárodního trestního soudu v Haagu. Pokud kdoli podá k jakémukoli soudu žalobu, je následujícím krokem to, že soud zahájí soudní řízení. Tomu je vždy přiřazena spisová značka, tedy ono číslo spisu. Tato značka se pak objevuje na všech dokumentech, které soud v souvislosti s daným soudním řízením vydá.

Přidělení spisové značky tedy v žádném případě neznamená, že se soud s žalobou předem ztotožňuje či že ji považuje za důvodnou, ani nijak nepředjímá výsledek soudního řízení. Není nijak vyloučeno, že soud po obeznámení se s fakty žalobu zamítne.

Dezinformátoři mluví v souvislosti se soudy kvůli očkování proti covidu-19 nejčastěji o tzv. Norimberském procesu 2.0 či Norimberku 2.0, což by měl být údajně proces, v němž budou „všechny subjekty, co se podílejí na řízení pandemie covid-19“, souzeny podle Norimberského kodexu.

To je 10 právně závazných zásad medicínské etiky pro experimenty s účastí lidí, které definoval po druhé světové válce jeden z rozsudků vojenského tribunálu v Norimberku, soudícího válečné zločince. Šlo o rozsudek v tzv. lékařském procesu, v němž bylo souzeno 23 lékařů a úředníků za provádění experimentů na vězních v koncentračních táborech. 

Podle dezinformátorů již několik soudů začalo údajné zločiny proti lidskosti v souvislosti s covidem-19 právě podle Norimberského kodexu soudit. Bývá zmiňován například Nejvyšší soud Kanady či opět Mezinárodní trestní soud v Haagu. Podle pracovníků tiskových agentur zabývajících se ověřováním faktů jsou však tyto informace nepravdivé.

Nejvyšší soud Kanady se tímto případem nikdy nezabýval, protože žalobu již v květnu 2021 zamítl kanadský soud nižšího stupně, konkrétně Nejvyšší soud Ontaria, a to s odvoláním na článek 2.1 kanadského občanského soudního řádu, podle nějž „soud může z vlastní iniciativy přerušit nebo zamítnout řízení, pokud se jeví jako neseriózní nebo zlomyslné“. Informovala o tom agentura AFP.

close Deník proti fake news. info Zdroj: Deník zoom_in Deník proti fake news. U Mezinárodního trestního soudu v Haagu měl Norimberský proces 2.0 začít podle dezinformátorů loni 4. července. Žalovány měly být Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, Světová zdravotnická organizace a Davoské ekonomické fórum. Nestalo se ale opět vůbec nic.

„Žádný otevřený zdroj neobsahuje jakékoli informace týkající se soudního procesu konaného 4. července 2021 Mezinárodním trestním soudem nebo jakýmkoli jiným soudem proti Americkému centru pro kontrolu a prevenci nemocí, Světové zdravotnické organizaci a Davoskému ekonomickému fóru,“ uvádí agentura Myth Detector