Zatím největším projektem, na který mikroregion Hořovicko získal dotace z programů Evropské unie, je stavba multifunkčního domu na Felbabce. Dílo za více než dvacet milionů korun již bylo schváleno stavebním úřadem.

Proti tomuto rozhodnutí se jeden z obyvatel obce odvolal. „Až budou všichni účastníci řízení o odvolání vyrozuměni, podstoupíme jej Krajskému úřadu k projednání,“ informuje Eva Blahovcová ze Stavebního úřadu v Hořovicích a dále se k řízení nechce vyjadřovat. „Na odvolání má účastník ze zákona patnáct dnů,“ doplňuje starosta Hořovic a ředitel mikroregionu Luboš Čížek s tím, že finální podobu smlouvy nedávno poslal na kraj a nyní ho čeká podpis smlouvy.

Její součástí bude i závazný termín dokončení projektu. Ten zatím starosta nezná. Při jeho nedodržení nezíská Hořovicko dotace a stavba tak nebude moci být zaplacena z dotací. „Odvolací řízení může ze zákona trvat až šedesát dní. V takovém případě se stavba časově hodně oddálí,“ popisuje starosta Felbabky Libor Štorkán.

Podle slov starosty Hořovic se s termínem dokončení projektu dá ještě manipulovat.
Přesto se může stát, že lhůta na vybudování multifunkčního domu bude nereálná.
V takovém případě se i přes konečné povolení stavby může celý projekt zablokovat. Středočeský kraj má na rozhodnutí při zákonných lhůtách až dva měsíce.

Kdyby bylo jisté, že projekt peníze kvůli časovým průtahům nezíská, nebude se ani realizovat. Obec sama by peníze neměla a podle Luboše Čížka by takový obnos byl příliš velkou zátěží i pro celý mikroregion.