„Dohromady jsme v regionu dvě zařízení, naše školka a 2. základní škola v Berouně, kde je ředitelem Pavel Herold,“ upřesňuje ředitelka Jitka Haklová. I přesto, že mají v obou zařízeních pověření, že se mohou ujmout dětí od tří do 10 let, rozdělují si je mezi sebou dle jejich věku. „Logicky, my nemáme zařízení pro to, abychom se ujali školních dětí a naopak, takže u nás jsou ty malé dětičky a na dvojku chodí děti, které jsou už ve školním věku,“ vysvětluje Jitka Haklová.

V týdnu proběhla online schůzka ředitelů všech pověřených zařízení a zástupců Středočeského kraje, kde byl přítomen i lékař reprezentující firmu SPADIA LAB, a.s., která vybrané testy pro děti poskytuje. Byla nakonec vybrána ta nejdražší varianta s cenou za 800 korun za test. Jedná se o PCR testy, které se přesností rovnají dosavadním odběrovým soupravám využívající štětičky pro výtěr z nosohltanu. I přes vyšší cenu se tato volba ukázala jako velmi vhodné řešení, protože jde o neinvazivní metodu testování, kdy děti musí pouze dvě minuty požvýkat jakousi houbičku (tyčinku) válečkového tvaru. „Jak jste viděl, testování probíhá v klidu, kdy ten váleček požvýkají a pak vrátí do zkumavky,“ říká ředitelka.

„A není to hořký, že ne?“ často se děti ptaly a krátkou chvilku váhaly. Každé nakonec ale test zvládlo na jedničku a v jejich tvářích byl znát výraz hrdosti. Podle ředitelky bylo také velmi dobré rozhodnutí nechat rodiče, aby své děti testovali sami. „My bychom je mohli testovat, ale u takhle malých dětí je přeci jenom lepší, když tomu dítěti ten test dají do pusy rodiče, protože to od nich samozřejmě přijme lépe,“ vysvětluje Jitka Haklová. Navíc děti zdravotníků a záchranářů v zařízení mají pouze něco málo přes týden, kdy si samozřejmě zvykají na nové prostředí včetně jiných učitelek a vychovatelek. „Ty děti nás ještě tolik neznají. Čili, když to podal ten rodič, jak jste viděl, proběhlo to naprosto bez problémů,“ konstatovala ředitelka.

V mateřské škole Pod Homolkou se ve čtvrtek testovalo poprvé a do následující týdnů je naplánováno, že se bude testovat jednou za sedm až deset dnů. Předtím z kraje přišel do škol pokyn, aby se zjistilo, jaký by byl zájem ze strany rodičů. Zpočátku byl jejich přístup spíše skeptický. „Stála jsem před těžkým úkolem, protože u nás byl zájem minimální. Rozhodla jsem se tedy zavolat té padesátce rodičů a osobně jsem vysvětlila, že když už máme zařízené tak dobré testy, jak bude testování probíhat a že by byla škoda toho nevyužít, nakonec se mi povedlo všechny přesvědčit a přemluvit,“ vypráví Jitka Haklová. Tento týden se jim tak povedlo otestovat všechny děti. „I přesto, že například rodiče, jako jsou sestřičky či lékaři, kteří měli třeba službu, nebo byli po noční, dokázali zařídit, aby sem s tím dítětem někdo přijel,“ váží si spolupráce ředitelka.

Na krajské online schůzce se řešila i alternativa co dělat, když rodiče nebudou chtít dítě otestovat, protože testování je nepovinné, které se musí potvrdit souhlasem. „V ten moment nemáme na vybranou a takové dítě musíme izolovat do jiné třídy. Tady Pod Homolkou by to šlo. Ale třeba na našem odloučeném pracovišti na Závodí, tam se ty třídy kříží, takže bych asi musela odtamtud ty děti stáhnout. Naštěstí to nemusíme řešit,“ oddychla si Jitka Haklová.

Testy do školky přivezli hasiči, které je také opět odvezou do laboratoře. Každá zkumavka s „požvýkaným“ materiálem má vlastní identifikátor ve formě čárového kódu. Výsledky jsou pak posílány skrze online informační systém, v kterém ještě ten den ředitelka zjistí výsledky. Tento týden nebylo ani jedno dítě pozitivní. Pokud se pozitivita objeví, je ředitelka povinna tuto skutečnost oznámit rodičům a na Krajskou hygienickou stanici. Pozitivní dítě samozřejmě nesmí do školy a hygienici podle okolností rozhodnou, zda se má na zařízení uvalit karanténa.

V minulosti v mateřské škole Pod Homolkou už každá třída prošla karanténou kvůli tomu, že tam měli pozitivní děti. V této souvislosti Jitka Haklová upozornila na problém, že když minulý rok na jaře učitelky a děti musely nosit roušky, neměli ve školce jediný případ covidu. Teď to ale nakázané nemají. „Nyní už to naštěstí je tak, že jak fungujeme pro integrovaný záchranný systém, měli jsem možnost se dříve očkovat. Ale stejně mám dvě kuchařky a vedoucí stravování s covidem na neschopence, protože to prostě chytí jinde,“ uzavírá ředitelka mateřské školy Pod Homolkou Jitka Haklová.