Vánočně vyzdobený chrám Narození sv. Jana Křtitele v Osově přivítal dvě stovky návštěvníků. Jesličky, adventní věnec, hudba varhan i koledy dětí Základní a mateřské školy Osov podtrhly sváteční náladu adventního času. „Každá ze čtyř svící adventního věnce připomíná jednu neděli adventu a sděluje nám, že se blíží očekávaný den narození Ježíška,“ přiblížil vánoční zvyky řevnický jáhen. Vystoupení žáků hudební školy Petra Kafky doplnily Simona Hošťálková a Kristýna Rejsková hrou na flétny. Na rozloučenou si všichni zazpívali Tichou noc a pro děti byly připraveny dárky.